Podmienky

 

Film môžete premietať kdekoľvek a akémukoľvek počtu ľudí.
Prosíme vás ale o dodržanie týchto záväzných pravidiel:
- Nevyberajte za premietanie vstupné
- Nešírte film alebo jeho časti na internete
- Nerobte kópie filmu

 

Odoslaním dotazníka sa zaväzujete, že budete rešpektovať pravidlá projektu Premietaj aj Ty a súhlasíte so spracovaním a použitím uvedených osobných údajov pre potreby realizácie projektu Premietaj aj Ty.

 

Zároveň sa zaväzujete, že nevyužijete poskytnuté materiály v žiadnych diskriminačných alebo vykorisťovateľských aktivitách a v aktivitách, ktoré sú nezlučiteľné s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach.