CHUŤ ŽIŤ

Chuť žiť


Kinosála: 
Začiatok: 
pondelok, október 15, 2018 - 18:30
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Marek Kaboš / Slovensko / 2018 / 40 min. / slovensky / titulky

Film je koncipovaný ako úvod k prednáškam o problematike porúch príjmu potravy. Zachytáva priebeh mentálnej anorexie a bulímie u troch dievčat, ktoré si prešli touto chorobou. Skúma, ako na ne vplývalo detstvo, kedy sa choroba spustila, ako s ňou bojovali... Paralelnú rovinu filmu tvoria výpovede lekárov-špecialistov o priebehu choroby, ich odborný pohľad, vyvracanie mýtov a predikcii, návod, ako chorobu spoznať a ako pomôcť dievčatám a chlapcom, ktorí bez odbornej pomoci a pomoci rodiny iba ťažko nájdu východisko z chorobného stavu.Filmová sekcia: Slepá škvrna

Kontakt: