Jeden svet deťom

Jeden svet deťom ponúkne populárno vzdelávacie filmy pre školákov spojené s diskusiami. Snažíme sa v mladých divákoch prebúdzať záujem o okolité dianie, očkovať ich empatiou, viesť k tolerancii a pochopeniu iných kultúr, vierovyznaní, rás. Upozorňovať na úskalia internetu i ich ochrany v reálnom ne-virtuálnom svete. Taktiež venujeme dostatok priestoru ochrane životného prostredia a návodom na šetrnú spotrebu prírodných zdrojov.