Kontakt

 

Nora Beňáková -  riaditeľka festivalu, dramaturgia 

nora.benakova@clovekvohrozeni.sk

 

Daniela Mužíková -  koordinátorka festivalu
+zastupovanie Kataríny Ďurovkovej (festival v regiónoch)

daniela.muzikova@clovekvohrozeni.sk

 

Katarína Ďurovková -  festival v regiónoch

katarina.durovkova@clovekvohrozeni.sk

 

Martina Ligurská - asistentka produkcie

martina.ligurska@clovekvohrozeni.sk

 

Peter Ivanič - PR a médiá

peter.ivanic@clovekvohrozeni.sk

  

Katarína Cermanová - grafický design

cermanova@gmail.com

 

Zuzana Limová - spot festivalu 

zuza.limova@gmail.com

 

 

Poštová adresa:

Človek v ohrození, n.o.

Baštová 5

811 03 Bratislava

tel.: 0907 688 688 

02/55422254

info@clovekvohrozeni.sk

www.clovekvohrozeni.sk