Máte právo vedieť

Máte právo vedieť prinesie ''must see filmy'' – kultové snímky, ktoré riešia kľúčové dejinné okamihy.