Regiony

 

Mesto Organizátor Dátum konania

Banská Bystrica

Amnesty International

6.-10. december 2016 

Bardejov OZ Different                                         
Čadca Kysucká knižnica v Čadci                         február 2017

Humenné

Iniciatíva Od veci k veci

17.-20. november 2016

Liptovský Mikuláš OZ Danubestory 15.-18. marec 2016
Malacky  MCK Malacky február 2017
Modra  Amavet klub č. 878 január 2017 
Myjava OZ Kruhy 3.-5. február 2017 
Piešťany OZ Kvas január 2017 
Poprad Mesto Poprad 14.-17. marec 2017  
Púchov Podivný Barón 25.-28. november 2017 
Prievidza BERKAT  
Richvald Združenie Richvaldof 11.-12. február 2017 
Strážky - Spišská Belá SNG - kaštiel Strážky marec 2017 
Stropkov KDMS Stropkov  
Trstená OZ V.I.A.C. marec 2017 

Vranov nad Topľou

KOMPA.s 9.-11. marec 2017 
Žilina Stanica Záriečie 24.-26. november 2016 

 

Dátumy konania jednotlivých regionálnych festivalov budeme upravovať postupne, ako nám ich budú organizátori posielať.

 

Ak chcete zorganizovať festival vo vašom meste, píšte na nora.benakova@clovekvohrozeni.sk, 02-55422254.