Tipy pre premietačov

 

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Premietaj aj ty a pomáhate tak šíriť dôležité témy obsiahnuté v dokumentárnych filmoch z tohto projektu.

 

Ak sa chystáte premietať pre blízky okruh vašich priateľov a známych, potrebujete len počítač, zatiahnuť rolety a spustiť film. Nezabudnite si ešte pred filmom zistiť informácie o danej téme, aby ste sa po filme mohli so svojimi spoludivákmi podeliť o dojmy, ktoré vo vás film zanechal.

Ak plánujete väčšie premietanie pre širšiu verejnosť a chcete, aby všetko prebehlo hladko, pripravili sme pre vás tipy a rady, na čo by ste ako správni premietači a premietačky nemali zabudnúť.
Nech sa páči:
 

Miesto

Uistite sa, že vyberiete miesto,:
- ktoré nie je ani príliš veľké ani príliš malé, ale ktoré kapacitne zodpovedá vašim očakávaniam, koľko divákov by malo prísť,
- ktoré je vašej cieľovej skupine známe, kam bežne chodia alebo o ňom vedia, takže je predpoklad, že na premietanie prídu,
- ktoré je technicky uspôsobené na premietanie (má postačujúce technické vybavenie, správne osvetlenie, ozvučenie..).

 

Technika

- urobte si „checklist techniky, ktorú budete potrebovať (počítač, prípadne dataprojektor, plátno, reproduktory),
- uistite sa, že na mieste kde plánujete premietať vám vediet poskytnúť potrebné technické zabezpečenie,
- v dostatočnom predstihu pred premietaním si vyskúšajte či sú jednotlivé komponenty kompatibilné a či všetko spolu funguje tak ako má

 

Propagácia

Výber správneho miesta a spoľahlivé technické zabezpečenie je určite veľmi dôležité, aby však vaše úsilie nevyšlo nazmar, je potrebné aby ste na svoje premietanie prilákali divákov. Využite viaceré formy propagácie, napríklad:
- plagáty v miestynch obchodoch, školách, knižniciach, iných inštitúciách, na verejných plochách,
- letáky v miestnych inštitúciách, či do schránok,
- miestne noviny,
- miestny rohlas či televízia,
- internet: webstránky, Facebook, Twitter...

 

Pred premietaním

- pár dní pred premietaním si pozrite film a zistite si doplňujúce informácie k téme filmu, aby ste vedeli odpovedať na prípadné otázky divákov
- v dostatočnom predstihu pred premietaním nezabudnite vyskúšať, či funguje všetka technika – aby ste stihli zohnať iné technické zabezpečenie, v prípade, že niečo nefunguje
- tesne pred premietaním privítajte divákov, pár vetami im predstavte film a projekt Premietaj aj ty (aj vaši diváci sa neskôr môžu stať premietačmi a filmy sa tak dostanú k širšiemu publiku)

 

Počas premietania

- bolo by vhodné, aby ste počas premietania ostali v sále, aspoň na začiatku, aby ste sa ubezpečili, že sa film pustil správne (zvuk, titulky..) a aby ste vedeli v prípade nejakej chyby zasiahnuť
- v prípade, že príde k nejakej technickej chybe, ospravedlňte sa divákom a dajte im vedieť čo sa práve deje (určite sami dobre viete, že najhoršie je čakanie v neistote)

 

Po premietaní

- premietanie filmov vyvolá vo vašich divákoch emócie, o ktoré sa určite budú chcieť podeliť: je dobré ak im dáte túto príležitosť v diskusii
- či už diskusiu budete moderovať vy, alebo si pozvete moderátora, je treba sa na moderovanie pripraviť: moderátor by mal byť oboznámený s témou filmu a mal by mať pripravených niekoľko otázok na rozprúdenie diskusie
- na diskusiu môžete prípadne pozvať hosťa, ktorý sa danou témou zaoberá; moderátor by ho mal na začiatku diskusie predstaviť a mať preňho pripravených zopár otázok predtým než sa začnú pýtať diváci
- v prípade, že ide o kontroverznú tému a očakáva sa búrlivá diskusia, je vhodné stanoviť si na začiatku pravidlá diskusie a oboznámiť s nimi divákov (nevykrikovať otázky, nechať dohovoriť hosťa, rešpektovať časový limit na jeden výstup, čakať na pokyn moderátora..)
- moderátor by mal dbať na to, aby hosť neviedol príliš dlhý monológ; v prípade, že je hostí viac, aby sa každému dostalo rovnakého priestoru v diskusii
- po premietaní a diskusii získajte spätnú väzbu od svojich divákov, aby ste vedeli zhodnotiť podujatie.

 

Ak by vám niečo počas premietania nevyšlo na 100%, netrápte sa tým, ale berte to ako poučenie pre ďalšie premietania.

Želáme veľa filmových zážitkov a veľa spokojných divákov! :)