Vstupné

POČAS FESTIVALU  

  Lístok na film 3-dňový festivalový pas 6-dňový festivalový pas
Študenti, dôchodcovia, ŤZP 3 Eur 6 Eur 10 Eur
Dospelí 3 Eur 9 Eur 13 Eur
Držitelia študentskej karty Slovenskej sporiteľne 3 Eur 5,50 Eur 9 Eur