AZÚROVÁ / BLUE

BLUE

Oceán je miesto, odkiaľ vzišiel život na našej planéte a ktorého ekosystém má zásadný vplyv na klimatické podmienky celej planéty. Na prvý pohľad stále vyzerá ako neobmedzená zásobáreň života. Za posledných štyridsať rokov však z oceánu vymizla približne polovica živočíchov.

V roku 2050 bude v oceáne viac plastov než rýb.

Film predstavuje viacerých odborníkov, ktorí názorne predvádzajú, ako narušenie jedného článku tejto otvorenej štruktúry ovplyvňuje ďalšie. Snímka nie je iba správou o alarmujúcom stave nášho životného prostredia, ale aj zachytáva inšpiratívne príbehy osobností, ktoré sa rozhodli stať aktívnymi ochrancami.

Blue / Karina Holden / Australia / 2017 / 76 min. / English / Czech subtitles

Tento film je zapojený do diváckej súťaže. Hlasujte zaň a vyhrajte zaujímavé ceny.

Réžia

Karina Holden

Jazyk

Angličtina

Titulky

České

Veková prístupnosť

12+

Téma

Klíma, Migrácia

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Ďakujeme za poskytnutý webhosting zadarmo: