Víťazný film – prístupný od 11.11. 21:00

Víťaz súťaže Slovensko a Česlo za ľudské práva.

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri