Jeden svet na školách - Prihláška k filmom a príručkám

Milí učitelia a učiteľky,

ďakujeme za vašu cennú prácu, priazeň a záujem používať dokumentárne filmy a informačnometodické materiály pri výuke.

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov.

Každý jeden film otvára debatu o inej citlivej téme, a tak máte tento rok možnosť otvoriť so študentmi a študentkami debatu o občianskej neposlušnosti, aktivizme, nedemokratických režimoch, klimatickej zmene, angažovanosti a odvahe jednotlivcov, krízových oblastiach, migrácii a sociálnych sieťach.

Vybrané dokumentárne filmy sú v originálnom znení so slovenskými, alebo českými titulkami a časovo majú do 60 minút. Filmy sú určené pre študentov a študentky stredných škôl, vyšších ročníkov základných škôl a gymnázií. Prosíme, aby ste sa pri výbere filmov riadili aj vekom prístupnosti uvedenom pri každom filme zvlášť.

Prosíme, aby ste na filmy nahlasovali skupiny, ktoré sú vo veku dostupnosti filmov.

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára, vás budeme informovať o ďalšom postupe prostredníctvom e-mailu, preto je dôležité, aby ste svoju e-mailovú adresu uviedli správne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na zuzana.mathernova@clovekvohrozeni.sk.

Za tím festivalu Jeden svet a oddelenie globálneho vzdelávania,
Zuzana Mathernová

Na akom type školy pôsobíte? *

Aká je vaša funkcia v škole? *

Ktoré predmety vyučujete? *

Vyberte si filmy, ktoré by ste s ohľadom na ich vhodnosť chceli použiť pri vyučovaní, spolu s našimi metodickými materiálmi *

Musíte súhlasiť