Jeden svet na školách - Prihláška k filmom a príručkám

Milé učiteľky a učitelia,

dokumentárne filmy v našej databáze sú v originálnom znení so slovenskými, alebo českými titulkami. Filmy sú určené pre študentstvo stredných škôl, gymnázií a vyšších ročníkov základných škôl. Prosíme, aby ste sa pri výbere filmov riadili aj vekom prístupnosti uvedenom pri každom filme zvlášť.

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára, vás budeme informovať o ďalšom postupe prostredníctvom e-mailu, preto je dôležité, aby ste svoju e-mailovú adresu uviedli správne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Tím festivalu Jeden svet a oddelenie globálneho vzdelávania.

Na akom type školy pôsobíte? *

Aká je vaša funkcia v škole? *

Ktoré predmety vyučujete? *

Vyberte si filmy, ktoré by ste s ohľadom na ich vhodnosť chceli použiť pri vyučovaní, spolu s našimi metodickými materiálmi *

Musíte súhlasiť