Prihlasovanie na školské projekcie a diskusie 2022

Aj tento rok festival Jeden svet a oddelenie globálneho vzdelávania neziskovej organizácie Človek v ohrození pripravili pre učiteľov a učiteľky bezplatné školské projekcie a diskusie k filmom, ktoré sa uskutočnia ONLINE. 

V minulých rokoch sa osvedčilo predĺženie diskusií na 45 minút a špeciálna úprava titulkov pre nepočujúcich pri každom filme. Filmy budú dostupné 48 hodín pred plánovanými diskusiami cez odkaz, ktorý dostanete na email po prihlásení v priebehu októbra. Študenti a študentky sa aj naďalej vďaka interaktívnemu online nástroju Slido budú môcť zapájať do diskusií v reálnom čase.

Pre koho sú filmy určené?

Filmy sú pre študentov a študentky vyšších ročníkov základných škôl, stredných škôl a gymnáziíDokumentárne filmy sú v originálnom znení v rôznych jazykoch. Každý z nich má slovenské titulky a špeciálnu úpravu pre nepočujúcich.

Kedy budú diskusie prebiehať?

  • utorok 8.11. o 9:00 a 10:15 – diskusie k filmu Drahé deti budúcnosti (52 min.)
  • streda 9.11. o 9:00 a 10:15 – diskusie k filmu Tobi vo farbách dúhy (82 min.)

Uvedené časy sú časy začiatkov diskusií. Filmy si budete môcť pozrieť s prihlásenými skupinami počas dvoch dní pred diskusiami na odkaze, ktorý dostanete emailom po prihlásení, v priebehu októbra.

Ako a kedy sa prihlásiť?

Svoju školu môžete najneskôr do 4. novembra záväzne prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára nižšie. Po obdržaní vyplneného formulára, vás budeme informovať o ďalšom postupe prostredníctvom e-mailu, preto je veľmi dôležité zadať vašu e-mailovú adresu správne

Prečo má zmysel prinášať dokumentárne filmy na školy?

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy. Poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne, zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov.  

Každý jeden film otvára debatu o inej citlivej téme, a tak máte tento rok možnosť rozprávať sa so svojimi študentmi a študentkami o aktivizme, klimatickej zmene, sociálnej spravodlivosti a otvoriť témy rodovej identity a LGBTQI+.

Filmové projekcie a diskusie zaujímavým a efektívnym spôsobom dopĺňajú učivo predmetov etická výchova, občianska náuka, geografia, dejepis, anglický jazyk a spoločensko-vedný seminár.  

Ponuka filmov

DRAHÉ DETI BUDÚCNOSTI 

Dear Future Children / Franz Böhm / Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko / 2021 / 52 min. / anglicky  / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich / 14+

Projekt sleduje aktivistky a aktivistov protestujúcich v Hongkongu proti politickej správe v Pekingu, ktorú zastupuje politička Carrie Lam. Pozornosť sa zameriava aj na protesty v Čile proti sociálnej nerovnosti v krajine a na hnutie Piatky za budúcnosť, ktoré v Ugande bojuje za klimatickú spravodlivosť. 

Témy: klimatická zmena, sociálna spravodlivosť, občiansky aktivizmus

TOBI VO FARBÁCH DÚHY

Tobi színei / Alexa Bakony / Maďarsko / 2021 / 82 min. / maďarsky / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich / 12+

V zapadnutej dedinke v Maďarsku žije Éva so svojou rodinou. Jej šestnásťročné dieťa sa im nedávno zverilo, že je transrodové, a teraz žije pod zvoleným menom Tobi. Po počiatočnom šoku sa zíde celá rodina, aby ho podporili, hoci Évu potichu priam dusí pri pomyslení, že by prišla o dievča, ktoré doteraz vychovávala. Tobi je odhodlaný stať sa aj biologicky mužom a nebyť závislý od svojej rodiny, a to v ťažkom období dospievania. Éva sa pokúša byť matkou, ktorú jej dieťa potrebuje, a stáva sa nadšeným spojencom kvír komunity, kým Tobi začína spochybňovať hranice, ktoré si nastavil ako transrodový muž. Dlhoročná cesta Évy a Tobiho je emotívnym príbehom oslobodenia sa, akceptácie – a nachádzania seba samého. 

Témy: rodová identita, LGBTQI+

Prihlasovací formulár na školské projekcie a diskusie na festivale Jeden svet 2022

Partneri

Realizované sfinančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR vrámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavomintolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Človek v ohrození, n.o.

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.

Kontakt

Michaela Kolláriková
Koordinátorka projektu Jeden svet na školách
michaela.kollarikova@clovekvohrozeni.sk