Prihlasovanie filmov

Súťažný program festivalu aj v roku 2021 tvorí Medzinárodná súťaž dokumentárnych filmov Slovensko a Česko za ľudské práva, ktorá pozostáva z 5 majoritne slovenských a 5 majoritne českých filmov. Jej zámerom je každoročne upozorňovať na to najlepšie v našom regióne a vytvárať diskusiu o kvalite, prienikoch a rozdieloch domácej a susedskej tvorby.

Svoje filmy do súťaže môžete prihlasovať do 1. augusta 2021. O výsledkoch predvýberu budete informovaní do 1. septembra 2021. Predvýber filmov uskutočňuje programový tím odborníkov.

FORMUÁR NA PRIHLÁSENIE FILMU

Do súťažného programu festivalu môžu byť zaradené len diela nad 50 minút vyrobené po 1. januári 2019. Prihlásené filmy musia byť pripravené na verejnú prezentáciu (k dispozícii hotový DCP a HD nosič, titulková listina a propagačné materiály) do 1. októbra 2021.

O víťazovi súťaže rozhodne počas 22. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet trojčlenná medzinárodná porota a ocení ho nielen plastikou od slovenskej sochárky Márie Tóthovej ale po prvý raz aj formou finančnej ceny v hodnote 2000€ a možnosťou účasti jeho filmového projektu v slovenskej časti medzinárodného workshopu Dok. Incubator.

Zloženie poroty:

  • Anja Dziersk – medzinárodná distribútorka Rise And Shine World Sales
  • Maia Martiniak – režisérka, minuloročná víťazka Jedného sveta (film Neviditeľná)
  • Kieran Kolle – nórsky dokumentarista, kameraman a fotograf

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri