Školské filmové kluby Jeden svet

V rámci projektu Jeden svet na školách ponúkame databázu dokumentárnych filmov so silnými príbehmi a autentickými hrdinami na vzdelávacie účely pre učiteľov a učiteľky. Teraz cez Školské filmové kluby Jeden svet chceme osloviť žiakov a žiačky stredných škôl. Chceme im ukázať, ako sa dá s dokumentárnym filmom zaujímavo pracovať v prostredí školských filmových klubov. 

Projekt Školské filmové kluby Jeden svet je súčasť projektu Jeden svet na školách. Jeho hlavný cieľ je využiť potenciál dokumentárneho filmu ako účinnú vzdelávaciu metódu pre mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv. Dokumentárny film obracia pozornosť žiačok a žiakov k premýšľaniu o hodnotách otvorenej, tolerantnej a demokratickej spoločnosti. Pomáha im pri hľadaní súvislostí, formovaní vlastných názorov, kritického myslenia a rozširuje ich sociálne a kultúrne povedomie. 

Mladí lídri a líderky klubov, ako aj ostatní diváci a diváčky môžu takto lepšie pochopiť príčiny, kontext a možnosti riešenia rôznych globálnych problémov, môžu diskutovať so zaujímavými osobnosťami na aktuálne témy, ale hlavne sa stretnúť so svojimi rovesníkmi  a rovesníčkami, ktorých tiež hlbšie zaujíma svet okolo nás. Získajú možnosť vyskúšať si rolu moderátorov, či moderátoriek diskusií, pozíciu organizátorov a organizátoriek akcií. Školský filmový klub Jeden svet ich naučí, ako funguje PR a propagácia v praxi. 

AKO SA ZAPOJIŤ? 

Mladým líderkám a lídrom filmových klubov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu, ponúkame možnosť: 

  • zadarmo premietať kvalitné filmy z našej ponuky 
  • zúčastniť sa workshopov a stretnutí pre filmové kluby na Slovensku  
  • konzultovať proces založenia a vedenia filmových klubov 
  • požiadať o asistenciu pri hľadaní a oslovovaní zaujímavých hostí na diskusie 
  • zapojiť sa do organizovania medzinárodného filmového festivalu Jeden svet 

V prípade záujmu o založenie nového filmového klubu Jeden svet na vašej škole alebo ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať našu koordinátorku Michealu Kollárikovú:

Michaela Kolláriková
Koordinátorka projektu Jeden svet na školách
michaela.kollarikova@clovekvohrozeni.sk

Festival finančne podporil

ceske centrum bratislavaEu komisia

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Ďakujeme za poskytnutý webhosting zadarmo: