My Street Films

Kolekcia krátkych dokumentárnych filmov vytvorených v rámci projektu My Street Films SK. Jeho účastníci rozvíjajú v priebehu ôsmich mesiacov pod lektorským vedením výrazných osobností domácej dokumentaristiky pôvodné námety až do podoby filmov, ktoré na Jednom svete uvádzame v slávnostnej premiére. Kolekcia odráža jedinečný pohľad autorov na ich bezprostredný životný priestor. Víťazný film je ocenený trojčlennou porotou.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene