Všetko, čo potrebujete vedieť
o festivale Jeden svet

Medzinárodný filmový festival Jeden svet je vlajková loď neziskovej organizácie Človek v ohrození a zároveň je najväčším a najstarším dokumentárnym podujatím na Slovensku. 

NAŠOU AMBÍCIOU JE PRINÁŠAŤ SVETOVÚ KVALITU V DOKUMENTÁRNOM FILME

Kvalitu pre všetkých bez rozdielu rodu, rasy, veku, sociálneho statusu a zdravotnej spôsobilosti. Chceme ľuďom priblížiť zložité vzťahy, prepojenia spoločností, krajín, kultúr, histórie, životného prostredia a ekonomík v globalizovanom svete. Chceme, aby všetci z Jedného sveta odchádzali s otvorenou mysľou, s novými perspektívami a obohatení o umelecké zážitky. Robíme to už viac ako 20 rokov profesionálne, transparentne a s odvahou.

JEDEN SVET V KINÁCH AJ ONLINE

Do kín aj do online prostredia na celom Slovensku každoročne prinášame dlhometrážne dokumentárne filmy z celého sveta, pásma krátkometrážnych dokumentárnych filmov a súťažnú sekciu Slovensko a Česko za ľudské práva. Zámerom tejto sekcie je podporiť domácu a susednú dokumentárnu tvorbu. Táto tvorba nekompromisne reflektuje zložitú súčasnosť, ktorá sa neustále a rýchlo mení.

Okrem hlavného programu sa každý rok konajú premietania aj na stredných školách. Jedným svetom sú aj regióny a malé komunity po celom Slovensku. Od roku 2021 ponúkame filmovým profesionálom unikátny Industry program zameraný na spoločenský dopad filmov – Dni zmeny.

Jeden svet patrí do Human Rights Film Network

Programová rada 

Štatút festivalu

 

TÍM JEDEN SVET

Eva Križková

Riaditeľka festivalu

eva.krizkova@clovekvohrozeni.sk

Katarína Gališinová

Dramaturgia a koordinácia filmového programu

katarina.galisinova@clovekvohrozeni.sk

Michaela Kolláriková

Jeden svet na školách

michaela.kollarikova@clovekvohrozeni.sk

Martina Čeretková

Jeden svet v komunitách, Dni zmeny – Industry Program

martina.ceretkova@clovekvohrozeni.sk

Lucia Šimášková

Lucia Šimášková

Produkcia

lucia.simaskova@clovekvohrozeni.sk

Frederika

Frederika Halászová

Médiá a PR

frederika.pr.jedensvet@clovekvohrozeni.sk

Robert Repka

Róbert Repka

Koordinátor komunikácie s komunitami

robert.repka@clovekvohrozeni.sk

Paulína Horváthová

Paulína Horváthová

Guest Service

paulina.horvathova@clovekvohrozeni.sk

Karolína Mlynková

Karolína Mlynková

Koordinátorka dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov

dobrovolnici.js@clovekvohrozeni.sk

Boris

Boris Šlapeta

Technické zabezpečenie shippingu

shippingoneworld@clovekvohrozeni.sk

Michal Peržel

Technický koordinátor

miso.perzel@clovekvohrozeni.sk

Martina Beláňová

Starostlivosť o licencie

martina.belanova@clovekvohrozeni.sk

Adela

Adela Zavadilová Árvová

Starostlivosť o administráciu

adela.zavadilova@clovekvohrozeni.sk

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene