Všetko, čo potrebujete vedieť
o festivale Jeden svet

Medzinárodný filmový festival Jeden svet je vlajková loď neziskovej organizácie Človek v ohrození a zároveň je najväčším a najstarším dokumentárnym podujatím na Slovensku. 

NAŠOU AMBÍCIOU JE PRINÁŠAŤ SVETOVÚ KVALITU V DOKUMENTÁRNOM FILME

Kvalitu pre všetkých bez rozdielu rodu, rasy, veku, sociálneho statusu a zdravotnej spôsobilosti. Chceme ľuďom priblížiť zložité vzťahy, prepojenia spoločností, krajín, kultúr, histórie, životného prostredia a ekonomík v globalizovanom svete. Chceme, aby všetci z Jedného sveta odchádzali s otvorenou mysľou, s novými perspektívami a obohatení o umelecké zážitky. Robíme to už viac ako 20 rokov profesionálne, transparentne a s odvahou.

JEDEN SVET V KINÁCH AJ ONLINE

Do kín aj do online prostredia na celom Slovensku každoročne prinášame dlhometrážne dokumentárne filmy z celého sveta, pásma krátkometrážnych dokumentárnych filmov a súťažnú sekciu Slovensko a Česko za ľudské práva. Zámerom tejto sekcie je podporiť domácu a susednú dokumentárnu tvorbu. Táto tvorba nekompromisne reflektuje zložitú súčasnosť, ktorá sa neustále a rýchlo mení.

Okrem hlavného programu sa každý rok konajú premietania aj na stredných školách. Jedným svetom sú aj regióny a malé komunity po celom Slovensku. Od roku 2021 ponúkame filmovým profesionálom unikátny Industry program zameraný na spoločenský dopad filmov – Dni zmeny.

Jeden svet patrí do Human Rights Film Network

Programová rada 

Štatút festivalu

 

TÍM JEDEN SVET

Eva Križková

Riaditeľka festivalu

eva.krizkova@clovekvohrozeni.sk

Katarína Gališinová

Dramaturgia a koordinácia filmového programu

katarina.galisinova@clovekvohrozeni.sk

Michaela Kolláriková

Jeden svet na školách

michaela.kollarikova@clovekvohrozeni.sk

Martina Čeretková

Jeden svet v komunitách, Dni zmeny – Industry Program

martina.ceretkova@clovekvohrozeni.sk

Anna Jacková

Anna Jacková

Koordinátorka komunikácie

anna.jackova@clovekvohrozeni.sk

Frederika

Frederika Halászová

Médiá a PR

frederika.pr.jedensvet@clovekvohrozeni.sk

Emília Perez

Emília Perez

KOORDINÁCIA PREKLADOV, TLMOČENIA A PRÍSTUPNOSTI

emilia.perez@clovekvohrozeni.sk

Robert Repka

Róbert Repka

Koordinátor komunikácie s komunitami

robert.repka@clovekvohrozeni.sk

Lucia Šimášková

Lucia Šimášková

Produkcia

lucia.simaskova@clovekvohrozeni.sk

Paulína Horváthová

Paulína Horváthová

Guest Service

paulina.horvathova@clovekvohrozeni.sk

Karolína Mlynková

Karolína Mlynková

Koordinátorka dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov

dobrovolnici.js@clovekvohrozeni.sk

Boris

Boris Šlapeta

Technické zabezpečenie shippingu

shippingoneworld@clovekvohrozeni.sk

Michal Peržel

Technický koordinátor

miso.perzel@clovekvohrozeni.sk

Martina Beláňová

Starostlivosť o licencie

martina.belanova@clovekvohrozeni.sk

Adela

Adela Zavadilová Árvová

Starostlivosť o administráciu

adela.zavadilova@clovekvohrozeni.sk

Externé členky medzinárodného programového tímu

Natalia-Christofoletti

Natalia Christofoletti Barrenha

filmová selektorka

Lerato Bokako

filmová selektorka

Olivia Popp

filmová selektorka

Tereza Rozálie Koldová

filmová selektorka

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene