Všetko, čo potrebujete vedieť
o festivale Jeden Svet

Medzinárodný filmový festival Jeden svet je vlajková loď neziskovej organizácie Človek v ohrození a zároveň je najväčším a najstarším dokumentárnym podujatím na Slovensku. 

NAŠOU AMBÍCIOU JE PRINÁŠAŤ SVETOVÚ KVALITU V DOKUMENTÁRNOM FILME

Kvalitu pre všetkých bez rozdielu rodu, rasy, veku, sociálneho statusu a zdravotnej spôsobilosti. Chceme ľuďom prilblížiť zložité vzťahy, prepojenia spoločností, krajín, kultúr, histórie, životného prostredia a ekonomík v globalizovanom svete. Chceme, aby všetci z Jedného sveta odchádzali s otvorenou mysľou, s novými perspektívami a obohatení o umelecké zážitky. Robíme to už viac ako 20 rokov profesionálne, transparentne a s odvahou.

JEDEN SVET V KINÁCH AJ ONLINE

Do kín aj do online prostredia na celom Slovensku každoročne prinášame dlhometrážne dokumentárne filmy z celého sveta, pásma krátkometrážnych dokumentárnych filmov a súťažnú sekciu Slovensko a Česko za ľudské práva. Zámerom tejto sekcie je podporiť domácu a susednú dokumentárnu tvorbu. Táto tvorba nekompromisne reflekutuje zložitú súčasnosť, ktorá sa neustále a rýchlo mení.

Okrem hlavného programu sa každý rok konajú premietania aj na stredných školách. Jedným svetom sú aj regióny a malé komunity po celom Slovensku. Od roku 2021 ponúkame filmovým profesionálom unikátny Industry program zameraný na spoločenský dopad filmov – Dni zmeny.

Jeden svet patrí do Human Rights Film Network.

Štatút festivalu

TÍM JEDEN SVET

Eva Križková

Výkonná riaditeľka festivalu

eva.krizkova@clovekvohrozeni.sk

Diana Fabiánová

Umelecká riaditeľka festivalu

diana.fabianova@clovekvohrozeni.sk

Michaela Kolláriková

Jeden svet na školách

michaela.kollarikova@clovekvohrozeni.sk

Martina Čeretková

Jeden svet pod Palmou, Jeden svet na želanie, Jeden svet v regiónoch, Dni zmeny – Industry Program

martina.ceretkova@clovekvohrozeni.sk

Katarína Gališinová

Koordinátorka filmového programu

katarina.galisinova@clovekvohrozeni.sk

Zuzana Slobodová

Koordinátorka komunikácie a sociálnych sietí

zuzana.slobodova@clovekvohrozeni.sk

Mária Hejtmánková

PR manažérka

maria.hejtmankova@clovekvohrozeni.sk

Michal Perzel

Technický koordinátor

miso.perzel@clovekvohrozeni.sk

Martina Beláňová

Starostlivosť o licenecie

martina.belanova@clovekvohrozeni.sk

Lenka Šaláteková

Starostlivosť o administráciu

lenka.salatekova@clovekvohrozeni.sk

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Ďakujeme za poskytnutý webhosting zadarmo: