Jeden svet na školách

V roku 2021 sme si pre Vás pripravili výber troch dokumentárnych filmov, ku ktorým sme pre Vás doplnili metodicko-informačné materiály. S Jedným svetom tak Vaši žiaci môžu zostať v kontakte nielen počas festivalových dní ale rovno po celý rok.

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otváranie dôležitých tém. Poskytuje nielen nové vedomosti, ale prináša so sebou aj zážitok a emócie. Každý jeden film otvára debatu o inej citlivej téme. So študentmi a študentkami tak máte možnosť diskutovať o občianskej neposlušnosti, aktivizme, nedemokratických režimoch, klimatickej zmene, ale aj odvahe jednotlivcov.

Vybrané dokumentárne filmy sú v originálnom znení so slovenskými, alebo českými titulkami a časovo majú do 60 minút. Filmy sú určené pre študentov a študentky stredných škôl, vyšších ročníkov základných škôl a gymnázií.

Metodicko-informačné materiály k filmom Vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Odporúčame Vám pamätať najmä na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vo vzdelávacích materiáloch ku konkrétnym filmom.

Metodické materiály k dokumentárnym filmom vznikli v rámci oddelenia globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození, ktorého je festival Jeden svet hrdou súčasťou.

Tento rok vám prinášame aj možnosť pozrieť si diskusie s odborníkmi na témy filmov, ktoré sa uskutočnili v rámci školských projekcií na festivale Jeden svet 2020 online. Odkazy na sledovanie diskusií nájdete pri popisoch konkrétnych filmov. Záznamy z diskusií vám môžu poslúžiť ako zdroj informácii od odborníkov a inšpirácia pri rozhovoroch so žiakmi a žiačkami.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE VŠETKY FILMY METODICKO-INFORMAČNÉ MATERIÁLY

Partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Človek v ohrození n. o.

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.

Zuzana Mathernová
Koordinátorka projektu Jeden svet na školách
zuzana.mathernova@clovekvohrozeni.sk

Viac filmov a metodicko-vzdelávacích materiálov nájdete na: www.globalnevzdelavanie.sk