+– 90

+– 90

Film je pokusom o zachytenie myslenia dokumentaristov. Ide o kolektívny portrét duše slovenského dokumentaristu. 

Po filme bude nasledovať diskusia s režisérom Markom Kubošom.

Réžia

+– 90 / Marek Kuboš / Slovensko / 2022 / 91 min.

Jazyk

slovensky

Titulky

anglické

Téma

Slovensko a Česko za ľudské práva

Ďalšie filmy

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene