Skupina mladých ľudí z rôznych krajín sa na neznámom odľahlom mieste pripravuje na „akciu“. V centre pozornosti stoja Belgis z Indonézie a Marek z Poľska, ktorí sa zúčastňujú na výcvikoch, kde sa učia, ako sa utáboriť a ako postupovať pri výraznom znížení telesnej teploty. Kto sú títo ľudia? Aké sú ich ciele a motivácia? Čo chcú dosiahnuť a s akými následkami musia počítať? 

Réžia

Iwo Kondefer / Poľsko / 2020 / 38 min.

Jazyk

anglicky, poľsky

Titulky

slovenské

Veková prístupnosť

14+

Téma

Environmentálny aktivizmus, Občianska neposlušnosť, Záujem o veci verejné

Stiahnuť sprievodný materiál

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri