O BARIPEN HRDOSŤ

O BARIPEN Hrdosť

Životopisný film mapuje osud rómskej autorky Eleny Lackovej intímne osobným spôsobom. Vďaka spisovateľkiným autentickým hlasovým nahrávkam a zachovaným archívnym záberom sa spolu s ňou ponárame do spomienok na dobu holokaustu i komunistickej diktatúry v kontexte divadelnej hry Horiaci cigánsky tábor. Odhaľujeme okolnosti jej detstva a dospievania v osade, prvé literárne úspechy a snahu kombinovať osobný a profesijný život. Životný príbeh Eleny Lackovej spoznávame aj prostredníctvom jej pravnučky, herečky Alžbety Ferencovovej. Paralela medzi životom spisovateľky a jej pravnučky, ktorá sa tiež vydala na umeleckú dráhu a búra stereotypy o úlohe rómskej ženy v spoločnosti, vytvára aktuálny a prenesiteľný príbeh. Zásadným motívom poetickej snímky je na danú dobu nevídaná emancipovanosť spisovateľky.

K dipozícii je aj verzia so slovenskými titulkami s úpravou pre ľudí so sluchovým znevýhodnením dostupná po vyžiadaní mailom na michaela.kollarikova@clovekvohrozeni.sk.

Réžia

Vera Lacková / Slovensko / 2023 / 52 min.

Jazyk

slovensky

Titulky

slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým znevýhodnením

Veková prístupnosť

14+

Ako si pozrieť?

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene