POZNÁMKY Z EREMOCÉNU

Poznámky z Eremocénu


Chcem si pozrieť film

Pozrieť ONLINE

Pozrite si online tento a ďaľšie filmy s výhodnou akreditáciou, nech sa nachádzate kdekoľvek na Slovensku.

Kúpte si ju teraz našom webe

Film z budúcnosti, ktorá ešte neexistuje. Režisérka Viera Čákanyová vedie vo filme Poznámky z Eremocénu fiktívny dialóg so svojím budúcim virtuálnym ja, zvedavo a kriticky skúma potenciál technológie „blockchain“ a umelej inteligencie. Môžu priniesť riešenia zložitých globálnych problémov, ako sú klimatické zmeny či kríza zastupiteľskej demokracie? Autorka v audiovizuálnej pohľadnici, ktorú posiela do budúcnosti, kombinuje denníkové záznamy na filmovú surovinu a obrazy z 3D skenera, čím zdôrazňuje napätie medzi analógovou a digitálnou budúcnosťou ľudstva. 

Tento film bol nominovaný porotou študentov Katedry filmových štúdií na cenu Na druhý pohľad. Zdôvodnenenie poroty: Viera Čakányová priniesla slovenskej dokumentárnej kinematografii už niekoľko filmov zaostrených na otázky o bytí a ľudskom prežívaní. Jej štýl autorského vstupu do dokumentu sa tak ako vo FREM (2019) a Biela na bielej (2020) ukazuje aj v Poznámkach z Eremocénu. Film dýcha novým prístupom ku komunikácii s vlastným, resp. nevlastným budúcim virtuálnym ja. Experimentmi s umelou inteligenciou je vytvorený kontrast, rovnako ako je kontrastným použitie analógového snímania spolu s digitálnym, za využitia najnovších technológií Lidar na laserové snímanie priestoru. Výnimočné postupy sú aj kombinácie s tagovaním kľúčových slov vo verbálnych mapách alebo už spomínané striedanie zrniek soli striebra s pixelmi (analóg, digitál). Autorka týmto filmom ukončuje pomyselnú trilógiu o skúmaní nášho bytia v blízkej budúcnosti a skepticky nazerá na možnosť presunu človeka do virtuálneho sveta. Jej úvahy, tak ako v celej trilógii, presahujú do tém individuality, spoločnosti, hospodárskej a politickej budúcnosti ľudstva, klímy a dokonca aj citového prežívania umelej inteligencie. Názov napovedá, že sa už nevenuje antropocentrizmu, no skúma Eremocén. Éru osamelosti. Film Poznámky z Eremocénu je podľa autorky audiovizuálnou pohľadnicou, ktorú režisérka posiela do budúcnosti. Svojou vizionárskou hodnotou bude dôležitým a aktuálnym filmom pri zmýšľaní v období nadchádzajúcich kritických rokov. Eduard Slamka

Na druhý pohľad – ďalšou novinkou je tento rok študentská súťažná sekcia. Piati študenti a študentky filmovej vedy z FTF VŠMU starostlivo vybrali a nominovali päť formálne najoriginálnejších dokumentov spomedzi všetkých celovečerných filmov uvádzaných na Jednom svete a určili víťaza. 

Réžia

Poznámky z Eremocénu / Viera Čákanyová / 2023 / 78 min.

Krajina

Slovensko, Česko

Jazyk

slovensky

Titulky

anglické

Ako si pozrieť?

Online

Filmová sekcia

Víťazné filmy Jedného sveta 2023

Filmová kategória

História, Na druhý pohľad, Nové technológie, Životné prostredie

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene