Programová rada

Margje de Koning

Po ukončení štúdia Margje de Koning 12 rokov režírovala dokumenty, neskôr vyučovala dokumentárnu tvorbu na univerzite v Amsterdame. V auguste 2004 sa Margje stala televíznou redaktorkou dokumentárneho bloku 52′ dokumentov. Produkovala produkciu a koprodukovala 52 kreatívnych samostatných dokumentov o súčasných spoločenských, sociálno-kultúrnych a morálnych problémoch so silným ľudským záujmom. Od januára 2005 je Margje de Koning zodpovedala za televízne oddelenie IKON, kde sa stala aj programovou vedúcou TV, rozhlasu a nových médií. Od januára 2016 bol IKON začlenený do EO s Margje de Koning ako vedúcou dokumentárnych filmov pre EOdocs. V septembri v roku 2019 odišla z verejnoprávneho rozhlasu, aby sa stala novou umeleckou riaditeľkou filmového festivalu Movies That Matter.

Tomáš Hudák

Tomáš Hudák je filmový kritik, programátor a festivalový koordinátor pôsobiaci v Bratislave, v súčasnosti pôsobí v Slovenskom filmovom ústave, kde zodpovedá za medzinárodnú propagáciu slovenskej kinematografie so zameraním na dokument. Posledných desať rokov pracuje pre rôzne filmové festivaly na pozíciách, ktoré zahŕňajú prípravu a koordináciu programov. Jeho texty možno nájsť v časopisoch ako Senses of Cinema, Desistfilm, KinoScope alebo Dok.revue.

Mária Ferenčuchová

Mária Ferenčuhová je slovenská poetka, filmová kritička a prekladateľka. Po 15 rokoch vyučovania histórie a teórie dokumentu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pracuje v Slovenskom filmovom ústave. Je autorkou odbornej monografie Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film a redaktorka a spoluautorka filmov Nová slovenská kinematografia a Dokument v krajinách V4. Vydala päť kníh poézie; najnovšie sú Imunita a Černozem. Imunita bola ocenená niekoľkými cenami a bola preložená do srbčiny, slovinčiny, ukrajinčiny a francúzštiny. Zbierky vybraných básní Márie Ferenčuhovej vyšli v angličtine v macedónčine a gréčtine.

Lukáš Osvald

Lukáš Osvald, vedúci oddelenia globálneho vzdelávania a ľudských práv v neziskovej organizácii Človek v ohrození, vyštudoval politológiu so špecializáciou na demokratizáciu a ľudské práva na Masarykovej univerzite v Brne a na univerzite v Osle. Dlhé roky sa venuje občianskej spoločnosti, kampaniam, komunikácii, informačnému prostrediu, extrémizmu a vzdelávaniu v oblasti migrácie, klimatickej zmeny a občianskej participácie.

Emília Perez Janecová

Emília Perez je prekladateľka, výskumníčka a vysokoškolská pedagogička. Do prípravy audiovizuálnych prekladateľov na Slovensku už vyše dekády prináša najnovšie európske trendy, pričom ako prvá v krajine zaviedla do univerzitného vzdelávania aj prípravu prekladateľov špecializovaných v otázke dostupnosti filmov pre divákov so špecifickými potrebami. Vo výskume sa zameriava najmä na oblasť umeleckej komunikácie a divákov so špecifickými potrebami, titulkovanie pre nepočujúcich, úzko spolupracuje so slovenskou komunitou Nepočujúcich. V tejto oblasti spolupracuje aj s inštitúciami Európskej komisie, či pri medzinárodných výskumných a vzdelávacích iniciatívach. Audiovízii sa aktívne venuje aj mimo akademického prostredia, či už ako prekladateľka, titulkárka alebo spolu-koordinátorka inkluzívnych a prekladových projektov.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

Eu komisiaNadácia slovenskej sporiteľneceske centrum bratislava

PARTNERI

svet medzi riadkamibkisIOMFFUKDAFilmskino lumierekino mladosťFTF VŠMUKatedra translatológie FF UKFA4TeledataslidoDivadlo bez domovaÚNaSSMyslímMareenaTepláreňVagusNota Benedok incubatorPeople on EarthGoOut
Denník SME

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene