Programová rada

Margje de Koning

Po ukončení štúdia Margje de Koning 12 rokov režírovala dokumenty, neskôr vyučovala dokumentárnu tvorbu na univerzite v Amsterdame. V auguste 2004 sa Margje stala televíznou redaktorkou dokumentárneho bloku 52′ dokumentov. Produkovala produkciu a koprodukovala 52 kreatívnych samostatných dokumentov o súčasných spoločenských, sociálno-kultúrnych a morálnych problémoch so silným ľudským záujmom. Od januára 2005 je Margje de Koning zodpovedala za televízne oddelenie IKON, kde sa stala aj programovou vedúcou TV, rozhlasu a nových médií. Od januára 2016 bol IKON začlenený do EO s Margje de Koning ako vedúcou dokumentárnych filmov pre EOdocs. V septembri v roku 2019 odišla z verejnoprávneho rozhlasu, aby sa stala novou umeleckou riaditeľkou filmového festivalu Movies That Matter.

Tomáš Hudák

Tomáš Hudák je filmový kritik, programátor a festivalový koordinátor pôsobiaci v Bratislave, v súčasnosti pôsobí v Slovenskom filmovom ústave, kde zodpovedá za medzinárodnú propagáciu slovenskej kinematografie so zameraním na dokument. Posledných desať rokov pracuje pre rôzne filmové festivaly na pozíciách, ktoré zahŕňajú prípravu a koordináciu programov. Jeho texty možno nájsť v časopisoch ako Senses of Cinema, Desistfilm, KinoScope alebo Dok.revue.

Mária Ferenčuchová

Mária Ferenčuhová je slovenská poetka, filmová kritička a prekladateľka. Po 15 rokoch vyučovania histórie a teórie dokumentu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pracuje v Slovenskom filmovom ústave. Je autorkou odbornej monografie Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film a redaktorka a spoluautorka filmov Nová slovenská kinematografia a Dokument v krajinách V4. Vydala päť kníh poézie; najnovšie sú Imunita a Černozem. Imunita bola ocenená niekoľkými cenami a bola preložená do srbčiny, slovinčiny, ukrajinčiny a francúzštiny. Zbierky vybraných básní Márie Ferenčuhovej vyšli v angličtine v macedónčine a gréčtine.

Lukáš Osvald

Lukáš Osvald, vedúci oddelenia globálneho vzdelávania a ľudských práv v neziskovej organizácii Človek v ohrození, vyštudoval politológiu so špecializáciou na demokratizáciu a ľudské práva na Masarykovej univerzite v Brne a na univerzite v Osle. Dlhé roky sa venuje občianskej spoločnosti, kampaniam, komunikácii, informačnému prostrediu, extrémizmu a vzdelávaniu v oblasti migrácie, klimatickej zmeny a občianskej participácie.

Emília Perez Janecová

Emília Perez je prekladateľka, výskumníčka a vysokoškolská pedagogička. Do prípravy audiovizuálnych prekladateľov na Slovensku už vyše dekády prináša najnovšie európske trendy, pričom ako prvá v krajine zaviedla do univerzitného vzdelávania aj prípravu prekladateľov špecializovaných v otázke dostupnosti filmov pre divákov so špecifickými potrebami. Vo výskume sa zameriava najmä na oblasť umeleckej komunikácie a divákov so špecifickými potrebami, titulkovanie pre nepočujúcich, úzko spolupracuje so slovenskou komunitou Nepočujúcich. V tejto oblasti spolupracuje aj s inštitúciami Európskej komisie, či pri medzinárodných výskumných a vzdelávacích iniciatívach. Audiovízii sa aktívne venuje aj mimo akademického prostredia, či už ako prekladateľka, titulkárka alebo spolu-koordinátorka inkluzívnych a prekladových projektov.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene