Obec s láskou: diskusia zo Spišského Hrhova

Otázky môžete klásť priamo cez sli.do #spisskyhrhov alebo v sli.do okne nižšie.

Jazyk: slovenčina.

Diskusia prebehne online na Facebooku aj priamo na webe. Tematicky je spojená s filmom To ta monarchia, ktorý si na festivale môžete pozrieť.

Spišský Hrhov je jediná obec s veľkým nápisom Láska vo svojom strede ako ústredným motívom budovania dobrých vzťahov a skutočnej komunity. Je známa za hranicami regiónu, ale aj Slovenska najmä príkladom integrácie rómskej menšiny, ktorá je však len malou časťou mozaiky snáh o vybudovanie miesta, kde sa bude lepšie žiť všetkým: bielej majorite, Rómom, novousadlíkom, dôchodcom, deťom, chovankyniam „polepšovne“, ale napríklad aj včelám.

Kde sú rozdiely, ale hlavne kde sú prieniky ich úsilí a aké sú najväčšie prekážky na ceste za funkčným spoločenstvom? Ako sa dá inšpirovať príkladom Hrhova? Dokáže to štát? Vieme prípadne týmto silám dobra nejako pomôcť aj my?

HOSTIA:
– Vladislava Sárkány (režisérka filmu)
– Lenka Zápotocká (koordinátorka a metodička komunitných centier Človeka v ohrození)
– Michal Smetanka (hudobník, protagonista filmu a regionálny aktivista)

MODERÁTOR: Martin Vavrinčík

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

Eu komisiaNadácia slovenskej sporiteľneceske centrum bratislava

PARTNERI

svet medzi riadkamibkisIOMFFUKDAFilmskino lumierekino mladosťFTF VŠMUKatedra translatológie FF UKFA4TeledataslidoDivadlo bez domovaÚNaSSMyslímMareenaTepláreňVagusNota Benedok incubatorPeople on EarthGoOut
Denník SME

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene