Obec s láskou: diskusia zo Spišského Hrhova

Otázky môžete klásť priamo cez sli.do #spisskyhrhov alebo v sli.do okne nižšie.

Jazyk: slovenčina.

Diskusia prebehne online na Facebooku aj priamo na webe. Tematicky je spojená s filmom To ta monarchia, ktorý si na festivale môžete pozrieť.

Spišský Hrhov je jediná obec s veľkým nápisom Láska vo svojom strede ako ústredným motívom budovania dobrých vzťahov a skutočnej komunity. Je známa za hranicami regiónu, ale aj Slovenska najmä príkladom integrácie rómskej menšiny, ktorá je však len malou časťou mozaiky snáh o vybudovanie miesta, kde sa bude lepšie žiť všetkým: bielej majorite, Rómom, novousadlíkom, dôchodcom, deťom, chovankyniam „polepšovne“, ale napríklad aj včelám.

Kde sú rozdiely, ale hlavne kde sú prieniky ich úsilí a aké sú najväčšie prekážky na ceste za funkčným spoločenstvom? Ako sa dá inšpirovať príkladom Hrhova? Dokáže to štát? Vieme prípadne týmto silám dobra nejako pomôcť aj my?

HOSTIA:
– Vladislava Sárkány (režisérka filmu)
– Lenka Zápotocká (koordinátorka a metodička komunitných centier Človeka v ohrození)
– Michal Smetanka (hudobník, protagonista filmu a regionálny aktivista)

MODERÁTOR: Martin Vavrinčík

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene