Spoločenská zmena a film 

Čo je to spoločenská zmena? Ako je možné ju dosiahnuť? Aké nástroje sú k dispozícii na presadenie spoločenskej zmeny prostredníctvom filmu? Témou zmeny vás budú prostredníctvom teoreticko-praktickej prednášky sprevádzať lektorky z oblasti filmu a verejnej politiky Eva Pavlovičová a Alexandra Poláková Suchalová.

Prednáška v rámci industry programu sa uskutoční 6. 11., 10.45 – 12.15 na FTF VŠMU v miestnosti Barco.

jazyk: slovenčina 

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene