Pravidlá Facebook súťaže - Jeden svet doma

Usporiadateľom súťaže je nezisková organizácia Človek v ohrození, n.o., so sídlom Baštová 343/5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 082 001. Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami: Podmienky súťaže Facebook súťaž – Jeden svet doma (ďalej len „Súťaž“) je súťaž určená fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci musí byť registrovaný na Facebooku. Pre zapojenie sa do Súťaže je potrebné splniť 1 podmienku: Počas trvania festivalu, 5. – 11. 11. 2020 pridať do komentáru pod daný súťažný príspevok fotografiu, ako sleduje z domu festival Jeden svet. Každý používateľ bude zaradený do žrebovania len raz – aj v prípade viacerých komentárov. Trvanie súťaže Súťaž trvá od 5. 11 do 11. 11. 2020. Výhry 1. výhra – permanentka na festival Jeden svet 2021 + pivný balíček ohrozených pív od Pivovar Ábel 2. výhra – permanentka na festival Jeden svet 2021 +Mix Mezze pre 2 osoby v reštaurácii Jasmin Al Shaam, Bratislava 3. výhra – permanentka na festival Jeden svet 2021 + debnička sezónnej zeleniny od Vegget Microfarm Žrebovanie Do žrebovania budú zaradené všetky Facebook profily, ktoré splnia podmienky Súťaže do 11.novembra 2020. Žrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr dňa 13.11.2020. Výhercovia budú kontaktovaní cez správu na Facebooku. Osobitné ustanovenia Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky súťažiacich v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi od súťažiacich, ako aj v súvislosti s neprevzatím výhry. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním. Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené. Záverečné ustanovenia, osobné údaje a osobnostné práva Na spracúvanie osobných (a príp. aj iných) údajov súťažiach sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zapojením sa do súťaže súhlasím s pravidlami súťaže. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a nebudú prenášané do tretích krajín, resp. nebudú predmetom. Moje osobné údaje nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Spoločnosti. V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v Súťaži. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je jedensvet@clovekvohrozeni.sk . Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook alebo Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene