Zuzana Slobodová

Nie je ich vidno, ale bez nich by festival nebol

Už tušíte o kom je reč? Presne tak, hovoríme o študentoch, študentkách či absolventoch a absolventkách prekladateľstva, ktorí sa každý rok starajú o to, aby filmom na Jednom svete všetci rozumeli.

Máme šťastie, že tento rok sa do prekladania filmov a tvorby slovenských titulkov dobrovoľne zapojilo 37 odhodlaných prekladateliek a prekladateľov. Vďaka nim bol Jeden svet prístupný bez ohľadu na jazykovú výbavu publika. Popri klasických slovenských titulkoch sa študenti, študentky a absolventky translatológie podieľali aj na tvorbe špeciálnych titulkov pre sluchovo znevýhodnených divákov k siedmim filmom.

Príležitosť vyskúšať si vysnívanú profesiu v praxi

„Jeden svet ponúka budúcim prekladateľom a prekladateľkám skvelú príležitosť vyskúšať si vysnívanú profesiu v praxi. Tvorivá priateľská atmosféra, inšpiratívne pracovné prostredie, množstvo zaujímavých domácich aj medzinárodných kontaktov – to sú charakteristiky, ktoré každoročne naši titulkári a titulkárky, prekladateľky a prekladatelia, ale aj tlmočníci a tlmočníčky hodnotia vysoko pozitívne,“ hovorí o spolupráci Emília Perez, odborná garantka prekladateľskej praxe za FF UKF v Nitre. „Pridanou hodnotou je, že model našej spolupráce sa každým rokom stáva profesionálnejším. Vzájomne poznávame svoje svety, potreby a požiadavky. Diskutujeme o prekladových, filmárskych či organizačných špecifikách, o potrebách divákov a návštevníkov festivalu a autorských právach.“

Vždy hľadáme cestu, ako sa v ďalšom ročníku posunúť ešte ďalej. Je priam neuveriteľné, ako sa rokmi naša spolupráca vyvíjala. Od otitulkovania troch-štyroch filmov ešte v roku 2012, sme sa dostali až po takmer kompletné zabezpečenie jazykovej dostupnosti, či napĺňanie našej najodvážnejšej spoločnej misie: čoraz väčšieho sprístupňovania filmov aj celého festivalu divákom s poruchou sluchu a zraku. 

emília perez o pozitívnom dopade spolupráce

Za desiatky hodín dôkladnej práce vďačíme študentom a študentkám, absolventom a absolventkám Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a prekladateľstva na FFUK v Bratislave.

Menovite ďakujeme:

Študentom a študentkám, absolventom a absolventkám Katedry translatológie FF UKF v Nitre pod odborným vedením Doc. Mgr. Emílie Perez, PhD.:

 • Erik Szijárto: slovenské titulky k filmom Posledný turista, Krajina po požiari, Hammoudiho sen 
 • Nikol Daňová: slovenské titulky k filmom Bez viditeľných príznakov, Návrat: Život po ISIS 
 • Mária Machová: slovenské titulky k filmom Aja, Pryvoz, Vzostup 
 • Lenka Žitňanská: slovenské titulky k filmu Rebélia 
 • Kristína Chlebušová: slovenské titulky k filmom Nelly a Nadine, Medzi nebom a horami 
 • Simona Petrášová: slovenské titulky k filmom Nelly a Nadine, Medzi nebom a horami 
 • Klaudia Matiková: slovenské titulky k filmom Where Are We Headed, Manželstvo 
 • Natália Chudá: slovenské titulky k filmom Posledný turista, Územie 
 • Andrej Birčák: slovenské titulky k filmom Večná jar, Dcéry, Adam Ondra: Posunúť hranice, Odpočítavanie: posledný film Ivana Palúcha 
 • Kristína Vindišová: slovenské titulky k filmu Deti hmly 
 • Žaneta Čechvalová: slovenské titulky k filmu Deti hmly 
 • Patrícia Ivanická: slovenské titulky k filmom Where Are We Headed, Manželstvo 
 • Mária Nováková: slovenské titulky k filmom Vonku, Adam Ondra: Posunúť hranice 
 • Zuzka Pinterová: slovenské titulky k filmom Žena novej doby, Po nás potopa, Tobi vo farbách dúhy, Jednotka intenzivného života, Fragile Memory 
 • Eva Verebová: slovenské titulky k filmu Drahé deti budúcnosti 
 • Bibiána Lieskovanová: slovenské titulky k filmom Návod na prežitie, Dážď, čo sa nikdy nekončí, Terapia, Telo na telo 
 • Simona Crhoňová: slovenské titulky k filmom Medzi nebom a horami, Horský chodník, Návštevníci 
 • Petra Černayová: slovenské titulky k filmu Za zvieratá 
 • Zuzana Badová: preklad filmových synops, tlačových správ a promo textov  
 • Frederika Michalková: preklad filmových synops, tlačových správ a promo textov 

Študentom a študentkám, absolvetom a absolventkám prekladateľstva na FFUK v Bratislave:

 • Valéria Mikolajová: slovenské titulky k filmom Projekt Kartel, Záložňa 
 • Katarína Behulová: slovenské titulky k filmu Naša sloboda 
 • Katka Fetrová: slovenské titulky k filmu Sami proti všetkým 
 • Martina Gyuriová: slovenské titulky k filmu Tri minúty (po)zastavené v čase 
 • Patrik Koška: slovenské titulky k filmom Vzostup, Rúška a ľudia, Mier a pokoj 
 • Kristína Smolková: slovenské titulky k filmu Odlúčené 
 • Monika Labudová: slovenské titulky k filmu Manželstvo 
 • Zuzana Mistríková: slovenské titulky k filmu Ostrov melanchólie 
 • Daniela Kšinská: slovenské titulky k filmu Ako to chcem ja 
 • Tamara Poláková: slovenské titulky k filmu Láska, nemecké marky a smrť 
 • Terézia Šuppová: slovenské titulky k filmu Vitajte späť, zbohom 
 • Katarína Bodišová: slovenské titulky k filmu Shabu 
 • Petra Koňakovská: slovenské titulky k filmu Mjanmarské denníky 
 • Paulína Ivanišová: slovenské titulky k filmu Echo 
 • Alexandra Ďubeková: slovenské titulky k filmu Krava 
 • Barbora Juriková: slovenské titulky k filmu Umelá inteligencia vo vojne 
 • Lucia Čuriová: slovenské titulky k filmu Náročná cesta domov 

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

Eu komisiaNadácia slovenskej sporiteľneceske centrum bratislava

PARTNERI

svet medzi riadkamibkisIOMFFUKDAFilmskino lumierekino mladosťFTF VŠMUKatedra translatológie FF UKFA4TeledataslidoDivadlo bez domovaÚNaSSMyslímMareenaTepláreňVagusNota Benedok incubatorPeople on EarthGoOut
Denník SME

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene