Zuzana Slobodová

Nie je ich vidno, ale bez nich by festival nebol

Už tušíte o kom je reč? Presne tak, hovoríme o študentoch, študentkách či absolventoch a absolventkách prekladateľstva, ktorí sa každý rok starajú o to, aby filmom na Jednom svete všetci rozumeli.

Máme šťastie, že tento rok sa do prekladania filmov a tvorby slovenských titulkov dobrovoľne zapojilo 37 odhodlaných prekladateliek a prekladateľov. Vďaka nim bol Jeden svet prístupný bez ohľadu na jazykovú výbavu publika. Popri klasických slovenských titulkoch sa študenti, študentky a absolventky translatológie podieľali aj na tvorbe špeciálnych titulkov pre sluchovo znevýhodnených divákov k siedmim filmom.

Príležitosť vyskúšať si vysnívanú profesiu v praxi

„Jeden svet ponúka budúcim prekladateľom a prekladateľkám skvelú príležitosť vyskúšať si vysnívanú profesiu v praxi. Tvorivá priateľská atmosféra, inšpiratívne pracovné prostredie, množstvo zaujímavých domácich aj medzinárodných kontaktov – to sú charakteristiky, ktoré každoročne naši titulkári a titulkárky, prekladateľky a prekladatelia, ale aj tlmočníci a tlmočníčky hodnotia vysoko pozitívne,“ hovorí o spolupráci Emília Perez, odborná garantka prekladateľskej praxe za FF UKF v Nitre. „Pridanou hodnotou je, že model našej spolupráce sa každým rokom stáva profesionálnejším. Vzájomne poznávame svoje svety, potreby a požiadavky. Diskutujeme o prekladových, filmárskych či organizačných špecifikách, o potrebách divákov a návštevníkov festivalu a autorských právach.“

Vždy hľadáme cestu, ako sa v ďalšom ročníku posunúť ešte ďalej. Je priam neuveriteľné, ako sa rokmi naša spolupráca vyvíjala. Od otitulkovania troch-štyroch filmov ešte v roku 2012, sme sa dostali až po takmer kompletné zabezpečenie jazykovej dostupnosti, či napĺňanie našej najodvážnejšej spoločnej misie: čoraz väčšieho sprístupňovania filmov aj celého festivalu divákom s poruchou sluchu a zraku. 

emília perez o pozitívnom dopade spolupráce

Za desiatky hodín dôkladnej práce vďačíme študentom a študentkám, absolventom a absolventkám Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a prekladateľstva na FFUK v Bratislave.

Menovite ďakujeme:

Študentom a študentkám, absolventom a absolventkám Katedry translatológie FF UKF v Nitre pod odborným vedením Doc. Mgr. Emílie Perez, PhD.:

 • Erik Szijárto: slovenské titulky k filmom Posledný turista, Krajina po požiari, Hammoudiho sen 
 • Nikol Daňová: slovenské titulky k filmom Bez viditeľných príznakov, Návrat: Život po ISIS 
 • Mária Machová: slovenské titulky k filmom Aja, Pryvoz, Vzostup 
 • Lenka Žitňanská: slovenské titulky k filmu Rebélia 
 • Kristína Chlebušová: slovenské titulky k filmom Nelly a Nadine, Medzi nebom a horami 
 • Simona Petrášová: slovenské titulky k filmom Nelly a Nadine, Medzi nebom a horami 
 • Klaudia Matiková: slovenské titulky k filmom Where Are We Headed, Manželstvo 
 • Natália Chudá: slovenské titulky k filmom Posledný turista, Územie 
 • Andrej Birčák: slovenské titulky k filmom Večná jar, Dcéry, Adam Ondra: Posunúť hranice, Odpočítavanie: posledný film Ivana Palúcha 
 • Kristína Vindišová: slovenské titulky k filmu Deti hmly 
 • Žaneta Čechvalová: slovenské titulky k filmu Deti hmly 
 • Patrícia Ivanická: slovenské titulky k filmom Where Are We Headed, Manželstvo 
 • Mária Nováková: slovenské titulky k filmom Vonku, Adam Ondra: Posunúť hranice 
 • Zuzka Pinterová: slovenské titulky k filmom Žena novej doby, Po nás potopa, Tobi vo farbách dúhy, Jednotka intenzivného života, Fragile Memory 
 • Eva Verebová: slovenské titulky k filmu Drahé deti budúcnosti 
 • Bibiána Lieskovanová: slovenské titulky k filmom Návod na prežitie, Dážď, čo sa nikdy nekončí, Terapia, Telo na telo 
 • Simona Crhoňová: slovenské titulky k filmom Medzi nebom a horami, Horský chodník, Návštevníci 
 • Petra Černayová: slovenské titulky k filmu Za zvieratá 
 • Zuzana Badová: preklad filmových synops, tlačových správ a promo textov  
 • Frederika Michalková: preklad filmových synops, tlačových správ a promo textov 

Študentom a študentkám, absolvetom a absolventkám prekladateľstva na FFUK v Bratislave:

 • Valéria Mikolajová: slovenské titulky k filmom Projekt Kartel, Záložňa 
 • Katarína Behulová: slovenské titulky k filmu Naša sloboda 
 • Katka Fetrová: slovenské titulky k filmu Sami proti všetkým 
 • Martina Gyuriová: slovenské titulky k filmu Tri minúty (po)zastavené v čase 
 • Patrik Koška: slovenské titulky k filmom Vzostup, Rúška a ľudia, Mier a pokoj 
 • Kristína Smolková: slovenské titulky k filmu Odlúčené 
 • Monika Labudová: slovenské titulky k filmu Manželstvo 
 • Zuzana Mistríková: slovenské titulky k filmu Ostrov melanchólie 
 • Daniela Kšinská: slovenské titulky k filmu Ako to chcem ja 
 • Tamara Poláková: slovenské titulky k filmu Láska, nemecké marky a smrť 
 • Terézia Šuppová: slovenské titulky k filmu Vitajte späť, zbohom 
 • Katarína Bodišová: slovenské titulky k filmu Shabu 
 • Petra Koňakovská: slovenské titulky k filmu Mjanmarské denníky 
 • Paulína Ivanišová: slovenské titulky k filmu Echo 
 • Alexandra Ďubeková: slovenské titulky k filmu Krava 
 • Barbora Juriková: slovenské titulky k filmu Umelá inteligencia vo vojne 
 • Lucia Čuriová: slovenské titulky k filmu Náročná cesta domov 

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene