Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nóskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Réžia

Julia Dahr, Kisilu Musya

Jazyk

Anglicky

Titulky

Slovenské

Veková prístupnosť

14+

Téma

Environmentálny aktivizmus, Globálna klimatická zmena, Klimatická spravodlivosť, Migrácia

Stiahnuť sprievodný materiál

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri