GENERÁCIA GRETA

Génération Greta

Najmladšia má 12 a najstaršia 24 rokov. Vyrastajú a žijú vo svete, v ktorom sú čoraz častejšími úkazmi obdobia sucha, povodne a požiare. Všetky bojujú proti tomu istému nepriateľovi – núdzovej situácii v oblasti klímy. Napriek kultúrnym a geografickým rozdielom má deväť mladých aktivistiek rovnaký cieľ: zvyšovať povedomie o klimatickej pohotovosti, bojovať proti ľahostajnosti politikov a zvýrazňovať potrebu radikálnej spoločenskej zmeny tak, aby boli našimi najvyššími prioritami príroda a sociálna spravodlivosť. Aj pod vplyvom Grety Thunberg, azda najznámejšej aktivistky, majú tieto mladé ženy v repertoári takú charizmu a sebaistotu ako najväčšie osobnosti politickej histórie. Kto sú tieto aktivistky s odhodlaním zmeniť svet? Ako možno chápať ich hnev? Aké nádeje prinášajú? Generácia Greta predstavuje prostredníctvom silných očitých svedectiev a úžasných archívnych záberov príbeh deviatich obdivuhodných mladých žien.

Réžia

Johan Boulanger, Simon Kessler

Jazyk

anglicky, francúzsky

Titulky

slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým postihnutím

Veková prístupnosť

14+

Téma

Environmentálny aktivizmus, Globálna klimatická zmena, Klimatická spravodlivosť, Občianska angažovanosť

Stiahnuť sprievodný materiál

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri