LIST VYDAVATEĽOVI

Letter to the Editor

Táto filmová esej pozostáva z fotografií, ktoré dokumentarista Alan Berliner vystrihol z New York Times v priebehu 40 rokov a archivoval podľa dômyselného systému. Tisíce obrázkov dohromady tvoria archív média, ktoré je ohrozené zo všetkých strán.

Berliner sa vo svojom vtipnom a znepokojenom komentári zameriava na konzumenta správ ďalekej budúcnosti, pre ktorého budú noviny pravdepodobne neznámym pojmom. Pri svojom osobnom archíve, ktorý zaznamenáva menšie i väčšie udalosti svetovej histórie, ukazuje, akú veľkú úlohu toto médium – a predovšetkým spravodajská fotografia – kedysi hralo v živote ľudí. Je to milostný list a požehnanie, ktoré nás žiada, aby sme zvážili, čo sa postupne stráca.

Tento film je zapojený do diváckej súťaže. Hlasujte zaň a vyhrajte zaujímavé ceny.

MASTERCLASS

Alan Berliner je americký dokumentarista, ktorého celovečerné dokumenty boli vysielané po celom svete a boli ocenené na špičkových medzinárodných filmových festivaloch. Získal tri ceny Emmy a retrospektívy svojich filmov uviedol v Múzeu moderného umenia, v Medzinárodnom centre fotografie v New Yorku a na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Amsterdame.  

Jeho filmová esej List vydavateľovi, ocenená na IDFA – dokumentárnom festivale, pozostáva z fotografií, ktoré dokumentarista Alan Berliner vystrihol z New York Times v priebehu 40 rokov a archivoval podľa dômyselného systému. Tisíce obrázkov dohromady tvoria archív média, ktoré je ohrozené zo všetkých strán.

Slovenský dokumentarista Peter Kerekes v hodinovej masterclass vyspovedá legendu americkej dokumentaristiky z jeho unikátneho autorského prístupu ale aj lásky k novinám a všetkému, čo sa postupne vytráca.

Réžia

Alan Berliner / USA / 2019 / 88 min.

Jazyk

anglicky

Titulky

slovenské

Téma

Politické režimy a konflikty

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene