Slepice, virus a my

Chickens, Virus and Us

Dokumentárny film zaznamenáva rodinnú pandemickú „reality show“, v ktorej ide o pokus poznať do detailu život sliepok, zachránených z veľkochovu a adaptovaných späť do dedinského života na vlastný dvor. To všetko v časoch korona vírusu.

Réžia

Filip Remunda 

Jazyk

Český

Téma

Slovensko a Česko za ľudské práva

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri