Audiovízia bez bariér II: Aj nevidiaci majú právo na kino

Hostia: 
Francesca Raffi, medzinárodne uznávaná expertka v otázke inklúzie a zabezpečenia komplexného prístupu ku kultúrnemu priestoru 
Eva Križková, výkonná riaditeľka filmového festivalu Jeden svet 
Branislav Mamojka, predseda NROZP – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Mereijn van der Heijden, zástupca spoločnosti Earcatch International 
Martin Šmatlák, Audiovizuálny fond 
Emília Perez, expertka v otázke dostupnosti obsahu a médií 

Aj nevidiaci majú právo prísť do kina! Dokážeme však odstrániť bariéry a zabezpečiť, aby mohli naplno prežiť tú pravú festivalovú atmosféru? Postačí nám na to kvalitne pripravený audiokomentár k filmu alebo sú aj ďalšie spôsoby? A čo keby sme sa radšej spoločne učili, ako bariéry pre divákov so špecifickými potrebami nevytvárať? 

Panelová diskusia Audiovízia bez bariér II: Aj nevidiaci majú právo na kino nadväzuje na iniciatívy filmového festivalu Jeden svet v oblasti zabezpečenia prístupu a inklúzie. Tento rok bude venovaná potrebám divákov s poruchou zraku a ponúkne inšpiratívnu debatu o stratégiách tvorby inkluzívneho dizajnu (nielen) filmových festivalov. Hostia skonfrontujú príklady dobrej praxe z Európy so slovenskými skúsenosťami a s možnosťami, ktoré ponúka domáci región, a urobia tak ďalšiu hodnotnú sondu do problematiky organizácie podujatí pre všetkých. Inšpiratívnou diskusiou o ideových, hodnotových, strategických, ale aj technologických a pragmatických otázkach prevedie hostí Emília Perez. 

Diskusia bude prebiehať v angličtine a bude tlmočená do slovenčiny a do slovenského posunkového jazyka. 

Diskusia sa koná 6. novembra od 17:00 na VŠMU. Diskusiu môžete sledovať aj online na našom Facebooku alebo webe 👉 Zapojte sa do diskusie: www.slido.com with #audiovizia

Vstupné: vstup voľný

Pozrite si záznam z diskusného panelu sprevádzaný slovenskými titulkami:

Spoluorganizátorom panelovej diskusie je Katedra translatológie FF UKF v Nitre. Diskusia je výstupom projektu VEGA 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III

Ďalšie podujatia

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene