Masterclass: Alison O’Daniel

Majstrovská lekcia sa začne rozborom teórie o komplexnom vtelení zdravotného postihnutia, ktorej tvorcom je Tobin Siebers. Prostredníctvom diskusie a premietania krátkych filmov budeme uvažovať o tom, ako sa medicínske a sociálne modely postihnutia prelínajú a rozchádzajú a ako formujú kultúrne očakávania. Budeme sa venovať životným skúsenostiam ľudí so zdravotným znevýhodnením ako hodnotnému prínosu pre všetkých a kultúru všeobecne so zameraním na umelecké a tvorivé výstupy. Využijeme predovšetkým príklady súčasných hybridných postupov dokumentárneho filmu, fotografie, performatívneho umenia, tanca, zvuku a pohyblivého obrazu, ktoré spochybňujú dominantné spôsoby komunikácie, nazerania a rozprávania príbehov v prospech intímnejšieho alebo vteleného prístupu k reprezentácii, obsahu a rozprávaniu. Budeme sa venovať aj experimentálnym pracovným postupom a príbehom, ktorých cieľom je rozšíriť predstavy o tom, ako tvoriť, kedy je dielo hotové a ako sa to určuje, a o spôsoboch, ako sa táto prax stáva vtelenou a komplexnou. Súčasťou workshopu bude premietanie, čítanie a diskusia.

Masterclass nasleduje po premietaní Zlodejí túb, 8.11., o 19:00 na VŠMU.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene