Spoločenský dosah filmu a filmová distribúcia 

Aký je vzťah medzi spoločenským dosahom a distribúciou filmu a aké nástroje potrebujete na vybudovanie tohto vzťahu? Témou nás prevedie Orsolya Komlósi na základe svojej viac ako 13-ročnej skúsenosti v tejto oblasti a vďaka svojmu pôsobeniu v maďarskej Filmovej nadácii Palantír. Poukáže na výhody tohto vzťahu, ktoré podnietia vašu zvedavosť. Súčasťou prednášky bude stručná prezentácia niekoľkých prípadových štúdií filmových kampaní so spoločenským dosahom, na ktorých pracovala. 

Prednáška v rámci industry programu sa uskutoční 6. 11., 13.30 – 15.00 na FTF VŠMU v auditóriu Barco.

jazyk: angličtina 

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene