Lenka Kačmárová

Netradičné otvorenie tradičného festivalu

V stredu 9. októbra organizátori oficiálne otvorili 20. ročník medzinárodného filmového festivalu Jeden svet.


Festival slávnostne otvorila moderátorka Jana Bučka, ktorá sprevádzala hostí v tradičnom slovenskom kroji. Folklórne vzory sú súčasťou všetkých vizuálov.

Dizajn navrhla Jana Šáteková, slovenská umelkyňa, ktorej tvorba je veľmi provokačná. Má sériu výšiviek so slovenskými ľudovými motívmi, avšak odkazuje na fašizmus, násilie a alkoholizmus.

Avšak, stále sa opierame o tradičné hodnoty, akými sú solidarita, pochopenie a pomoc blížnemu svojmu. Myslela som, že obraz rodiny v rafte prepojí dva svety ľudí v jeden, a tak sme spoločnými silami dospeli k tomuto vizuálu, povedala Diana Fabiánová, umelecká riaditeľka.

Hostí privítal aj samotný riaditeľ organizácie Človek v ohrození Braňo Tichý. Pozvaným sa prihovorila aj Diana Fabiánová.

Braňo Tichý na slávnostnom otvorení festivalu a premiére filmu Ukradnutý štát. Foto: Terézia Škorupová

Prekvapením večera bolo odovzdávanie torty k 20. narodeninám festivalu, ktorú si prevzali samotní organizátori.

Prekvapením večera bola torta k 20. výročiu festivalu. Foto: Alexandra Ščevlíková

Foto: Terézia Škorupová

Prvým filmom festivalu bola premiéra snímky Ukradnutý štát za účasti režisérky Zuzany Piussi. Po skončení premiéry sa hostia presunuli do priestorov Slovenskej sporiteľne, kde sa uskutočnila recepcia.

Recepcia sa niesla v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Foto: Tomáš Bednárik

Autori: Alexandra Ščevlíková, František Šodor

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene