Lenka Kačmárová

Študenti prekladateľstva z celého Slovenska otitulkovali desiatky dokumentov Jedného sveta

Dôkladným výberom filmov a zakúpením licencií prípravy filmového festivalu ani zďaleka nekončia. Na scénu nastupujú prekladatelia a prekladateľky, ktorí z filmu spravia dokonalé a predovšetkým zrozumiteľné umelecké dielo.

V záujme inklúzie sa Jeden svet usiluje čo najviac filmov sprístupňovať v jazyku, ktorý je zrozumiteľný čo najširšiemu spektru divákov, a tým je, pochopiteľne, štátny jazyk. Hoci mnohí slovenskí diváci sú zvyknutí na filmy s českými či anglickými titulkami, slovenčina je omnoho zrozumiteľnejšou alternatívou pre deti a mládež, osoby s poruchami sluchu, príslušníkov menšín či cudzincov žijúcich na Slovensku,“ vysvetľuje dôležitosť slovenských titulkov prekladateľka a koordinátorka prekladov Barbara Sigmundová.

Hoci diváci Jedného sveta mohli aj tento rok sledovať väčšinu dokumentov so slovenskými titulkami, uvedomujeme si, že to nie je samozrejmosť a máme veľké privilégium mať v okolí desiatky odhodlaných prekladateľov a prekladateliek, vďaka ktorým je náš festival prístupný bez ohľadu na jazykovú výbavu divákov. Popri klasických slovenských titulkoch sa študenti, študentky a absolventky translatológie tento rok podieľali aj na tvorbe špeciálnych titulkov pre sluchovo znevýhodnených divákov.

Práca na reálnych zadaniach je pre našich študentov a študentky vždy veľkou motiváciou. V prípade spolupráce s filmovým festivalom Jeden svet ide vyslovene o nadšenie, enormný zápal a obrovskú oduševnenosť. Renomé festivalu, široké publikum, využitie tvorivého potenciálu, ako aj satisfakcia z výsledkov svojej práce – to všetko poskytuje tvorivý impulz a chuť overiť si svoje zručnosti v praxi. Ako bonus vnímam zvyšovanie povedomia o témach, na ktoré nemáme vždy priestor a možnosť rozvíjať hodnotový profil našich budúcich absolventov a absolventiek,“ hovorí Emília Perez, vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre o spolupráci s Jedným svetom.

Za desiatky hodín dôkladnej práce vďačíme študentom translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, študentkám prekladateľstva na Prešovskej univerzite v Prešove, študentkám prekladateľstva na FFUK v Bratislave a absolventkám prekladateľstva na FFUK v Bratislave.

Menovite ďakujeme:

Študentkám a absolventkám prekladateľstva na FFUK v Bratislave:

 • Simona Petková: Hodinová manželka
 • Dominika Závodská: Keď sadne prach
 • Michaela Palečková: Na štartovej čiare
 • Terézia Šuppová: KoroNárod
 • Michaela Vinczeová: Karavan lásky (časovanie českých titulkov)
 • Absolventky prekladateľstva na FFUK v Bratislave:
 • Andrea Lubušká: iHuman
 • Viktória Drotárovská: Ešte jeden skok
 • Viktória Mravcová: Zem
 • Lucia Čuriová: Veľká zelená bariéra
 • Veronika Goldiňáková: Lepší profil (časovanie českých titulkov)

Študentkám prekladateľstva na Prešovskej univerzite v Prešove:

 • Lea Linerová, Sabina Iľkivová a Veronika Lofajová: Sídliskové vtáčatá
 • Odborné vedenie a supervízia: Barbara Sigmundová

Študentom a študentkám Katedry translatológie FF UKF v Nitre:

 • Sea of Shadows (slovenské titulky: Zuzana Pinterová a Róbert Špánik)
 • Žal žen (titulky pre nepočujúcich: Zuzana Pinterová a Róbert Špánik )
 • Undercover alt-rigt (slovenské titulky: Simona Sklenárová)
 • Action (slovenské titulky: Zuzana Robotová)
 • That Which Does Not Kill (slovenské titulky: Nikoleta Fuzeková a Patrícia Nečadová)
 • The Earth is Blue Like an Orange (slovenské titulky: Nikoleta Fuzeková a Patrícia Nečadová)
 • The Cave (slovenské titulky: Simona Hupková a Nina Záhumenská)
 • Stop Filming Us (slovenské titulky: Simona Hupková a Nina Záhumenská)
 • When Tomatoes met Wagner (slovenské titulky: Nikola Dreveňáková a Iveta Laurincová)
 • Overseas (slovenské titulky: Nikola Dreveňáková a Iveta Laurincová)
 • Biggest Little Farm (slovenské titulky: Nikola Dreveňáková a Iveta Laurincová)
 • Songs of Repression (slovenské titulky: Anna Kompasová a Simona Sklenárová)
 • Sing Me a Song (slovenské titulky a titulky pre nepočujúcich: Anna Kompasová a Simona Sklenárová)
 • Neviditeľná (slovenské titulky: Anna Kompasová a Simona Sklenárová)
 • Welcome to Chechnya (slovenské titulky: Emma Matyášová a Marek Šimunek)
 • 2040 (slovenské titulky: Emma Matyášová a Marek Šimunek)
 • Reunited (slovenské titulky: Alexandra Krebesová a Zuzana Robotová)
 • Stolen Fish (slovenské titulky: Alexandra Krebesová a Zuzana Robotová)
 • UNFIT (slovenské titulky: Michaela Tóthová a Lenka Sčisláková)
 • Preklad oznámení, popisov a promo textov: Zuzana Pinterová, Simona Sklenárová a Róbert Špánik
 • Odborné vedenie a supervízia: Emília Perez

Ďakujeme, že nám pomáhate spoločne vytvárať Jeden svet a držíme vám palce na vašej prekladateľskej ceste!

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

Eu komisiaNadácia slovenskej sporiteľneceske centrum bratislava

PARTNERI

svet medzi riadkamibkisIOMFFUKDAFilmskino lumierekino mladosťFTF VŠMUKatedra translatológie FF UKFA4TeledataslidoDivadlo bez domovaÚNaSSMyslímMareenaTepláreňVagusNota Benedok incubatorPeople on EarthGoOut
Denník SME

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene