Lenka Kačmárová

Študenti prekladateľstva z celého Slovenska otitulkovali desiatky dokumentov Jedného sveta

Dôkladným výberom filmov a zakúpením licencií prípravy filmového festivalu ani zďaleka nekončia. Na scénu nastupujú prekladatelia a prekladateľky, ktorí z filmu spravia dokonalé a predovšetkým zrozumiteľné umelecké dielo.

V záujme inklúzie sa Jeden svet usiluje čo najviac filmov sprístupňovať v jazyku, ktorý je zrozumiteľný čo najširšiemu spektru divákov, a tým je, pochopiteľne, štátny jazyk. Hoci mnohí slovenskí diváci sú zvyknutí na filmy s českými či anglickými titulkami, slovenčina je omnoho zrozumiteľnejšou alternatívou pre deti a mládež, osoby s poruchami sluchu, príslušníkov menšín či cudzincov žijúcich na Slovensku,“ vysvetľuje dôležitosť slovenských titulkov prekladateľka a koordinátorka prekladov Barbara Sigmundová.

Hoci diváci Jedného sveta mohli aj tento rok sledovať väčšinu dokumentov so slovenskými titulkami, uvedomujeme si, že to nie je samozrejmosť a máme veľké privilégium mať v okolí desiatky odhodlaných prekladateľov a prekladateliek, vďaka ktorým je náš festival prístupný bez ohľadu na jazykovú výbavu divákov. Popri klasických slovenských titulkoch sa študenti, študentky a absolventky translatológie tento rok podieľali aj na tvorbe špeciálnych titulkov pre sluchovo znevýhodnených divákov.

Práca na reálnych zadaniach je pre našich študentov a študentky vždy veľkou motiváciou. V prípade spolupráce s filmovým festivalom Jeden svet ide vyslovene o nadšenie, enormný zápal a obrovskú oduševnenosť. Renomé festivalu, široké publikum, využitie tvorivého potenciálu, ako aj satisfakcia z výsledkov svojej práce – to všetko poskytuje tvorivý impulz a chuť overiť si svoje zručnosti v praxi. Ako bonus vnímam zvyšovanie povedomia o témach, na ktoré nemáme vždy priestor a možnosť rozvíjať hodnotový profil našich budúcich absolventov a absolventiek,“ hovorí Emília Perez, vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre o spolupráci s Jedným svetom.

Za desiatky hodín dôkladnej práce vďačíme študentom translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, študentkám prekladateľstva na Prešovskej univerzite v Prešove, študentkám prekladateľstva na FFUK v Bratislave a absolventkám prekladateľstva na FFUK v Bratislave.

Menovite ďakujeme:

Študentkám a absolventkám prekladateľstva na FFUK v Bratislave:

 • Simona Petková: Hodinová manželka
 • Dominika Závodská: Keď sadne prach
 • Michaela Palečková: Na štartovej čiare
 • Terézia Šuppová: KoroNárod
 • Michaela Vinczeová: Karavan lásky (časovanie českých titulkov)
 • Absolventky prekladateľstva na FFUK v Bratislave:
 • Andrea Lubušká: iHuman
 • Viktória Drotárovská: Ešte jeden skok
 • Viktória Mravcová: Zem
 • Lucia Čuriová: Veľká zelená bariéra
 • Veronika Goldiňáková: Lepší profil (časovanie českých titulkov)

Študentkám prekladateľstva na Prešovskej univerzite v Prešove:

 • Lea Linerová, Sabina Iľkivová a Veronika Lofajová: Sídliskové vtáčatá
 • Odborné vedenie a supervízia: Barbara Sigmundová

Študentom a študentkám Katedry translatológie FF UKF v Nitre:

 • Sea of Shadows (slovenské titulky: Zuzana Pinterová a Róbert Špánik)
 • Žal žen (titulky pre nepočujúcich: Zuzana Pinterová a Róbert Špánik )
 • Undercover alt-rigt (slovenské titulky: Simona Sklenárová)
 • Action (slovenské titulky: Zuzana Robotová)
 • That Which Does Not Kill (slovenské titulky: Nikoleta Fuzeková a Patrícia Nečadová)
 • The Earth is Blue Like an Orange (slovenské titulky: Nikoleta Fuzeková a Patrícia Nečadová)
 • The Cave (slovenské titulky: Simona Hupková a Nina Záhumenská)
 • Stop Filming Us (slovenské titulky: Simona Hupková a Nina Záhumenská)
 • When Tomatoes met Wagner (slovenské titulky: Nikola Dreveňáková a Iveta Laurincová)
 • Overseas (slovenské titulky: Nikola Dreveňáková a Iveta Laurincová)
 • Biggest Little Farm (slovenské titulky: Nikola Dreveňáková a Iveta Laurincová)
 • Songs of Repression (slovenské titulky: Anna Kompasová a Simona Sklenárová)
 • Sing Me a Song (slovenské titulky a titulky pre nepočujúcich: Anna Kompasová a Simona Sklenárová)
 • Neviditeľná (slovenské titulky: Anna Kompasová a Simona Sklenárová)
 • Welcome to Chechnya (slovenské titulky: Emma Matyášová a Marek Šimunek)
 • 2040 (slovenské titulky: Emma Matyášová a Marek Šimunek)
 • Reunited (slovenské titulky: Alexandra Krebesová a Zuzana Robotová)
 • Stolen Fish (slovenské titulky: Alexandra Krebesová a Zuzana Robotová)
 • UNFIT (slovenské titulky: Michaela Tóthová a Lenka Sčisláková)
 • Preklad oznámení, popisov a promo textov: Zuzana Pinterová, Simona Sklenárová a Róbert Špánik
 • Odborné vedenie a supervízia: Emília Perez

Ďakujeme, že nám pomáhate spoločne vytvárať Jeden svet a držíme vám palce na vašej prekladateľskej ceste!

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene