Lenka Kačmárová

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2020 sa niesol v znamení voľby (záverečná správa)

„Festival v online bol taký iniciačný rituál, ktorý dopadol nadmieru úspešne. Po jeho zdolaní prišiel pocit, že sme to zvládli, spolu s poznaním, že niečo sa navždy zmenilo v ponímaní organizácie filmových festivalov. Prichádza nová éra, ktorej špecifiká, ak ich správne uchopíme a pretavíme ich na výhody, môžu mať dosah na pestrejšiu škálu publika.“

Diana Fabiánová, umelecká riaditeľka festivalu

21. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet bol vo viacerých ohľadoch výnimočný. Epidemiologická situácia spojená so šírením vírusu COVID-19 predefinovala podmienky, v ktorých sa môžu konať festivaly. Festivalový tím sa celoročne pripravoval, vyhodnocoval situáciu a v dostatočnom predstihu sa zodpovedne rozhodol organizovať festival prevažne v online prostredí. 

ONLINE forma priniesla rekordnú návštevnosť a mimoriadne pozitívne ohlasy

Počas siedmich dní festival sprístupnil prostredníctvom portálu DAFilms.sk desiatky kvalitných dokumentárnych filmov a pripravil pestrú mozaiku sprievodných podujatí, vrátane profesionálne streamovaných diskusií spoločnosťou Filma.sk. Bratislavské kinosály a kultúrne centrá tento rok vystriedalo špeciálne štúdio v Novej Cvernovke, ale taktiež priestory naprieč Slovenskom. 

Jeden svet tak mohol aj v roku 2020 priniesť do spoločnosti diskusiu o dôležitých spoločenských a ľudsko-právnych témach, ktoré sa skrývali v tohtoročnej téme festivalu VOĽBA.  Či už ide o voľbu, osobnú, spoločenskú, politickú, alebo etickú, ľudia naprieč svetom ju robia každý deň. A to predurčuje náš úspech. Aspoň, to si myslia ľudia, ktorí majú privilégium voľby. Potom sú tu tí ďalší, ktorí nemajú možnosť voľby toho, ako ich bude vnímať väčšinová spoločnosť. Nemôžu si vybrať či ich domov nezbombardujú, nemôžu si zvoliť zastaviť spaľovanie fosílnych palív, alebo to akým spôsobom bude postarané o rodiacu matku a dieťa v slovenských pôrodniciach. Jeden svet tento rok upozornil aj na nemožnosť voľby.

Jeden svet v číslach

 • 43 filmov pre verejnosť
 • 10 708 prehratí dokumentárnych filmov
 • 30 000 odhadovaných pozretí dokumentárnych filmov (na základe spätnej väzby od divákov, ktorí filmy väčšinou pozerali vo väčšom počte)
 • 3 filmy pre zrakovo a sluchovo znevýhodnených divákov
 • 34 sprievodných podujatí
 • 16 diskusií (z toho 3 v Humennom, Spišskom Hrhove a v Liptovskom Mikuláši)
 • 110 000 videní diskusií
 • 93 festivalových hostí
 • 27,7% divákov sa zúčastnilo festivalu prvý rok

Jeden svet na školách

 • 58 zapojených škôl
 • 9 školských projekcií
 • 5 filmov pre školy
 • 2 102 divákov Jeden svet na školách
 • 494 otázok v diskusii cez Sli.do

Partneri festivalu

 • 15 partnerov podporilo festival finančne
 • 30 partnerov sa podieľalo na organizácii
 • 0 partnerov porušuje významne ľudské práva, poškodzuje životné prostredie a oberá ľudí o ľudskú dôstojnosť

Viditeľnosť festivalu

 • 376 mediálnych výstupov (vrátane TV, rádia, tlače a online médií)
 • 9 tlačových správ
 • 18 mediálnych partnerov
 • Dosah 418 000 na sociálnych sieťach (september – november)

Kvalitná dokumentárna tvorba v slovenských domácnostiach

Jeden svet v dňoch 5. – 11.11. sprístupnil pre verejnosť online 43 filmov prostredníctvom portálu www.dafilms.sk. Každý deň tak mohli diváci sledovať minimálne 6 filmov po dobu 24 hod.

„Veľmi chválim, ako Filmový festival Jeden svet zvládol prechod do digitálnej formy. Asi zatiaľ najlepšie zo všetkých podujatí u nás.“

Spisovateľ Michal Hvorecký na sociálnej sieti

Víťazný film festivalu Neviditeľná

V medzinárodnej súťažnej sekcii Slovensko a Česko za ľudské práva súťažilo 10 filmov (5 slovenských a 5 českých). 

Filmy v tejto sekcii hodnotila medzinárodná porota v zložení:

 • Pavol Pekarčík, slovenský režisér a minuloročný držiteľ Ceny pre víťaza festivalu Jeden svet
 • Stephanie Fuchs, medzinárodná distributérka z rakúskej spoločnosti Autlook Films
 • Ivona Remundová, česká novinárka, dokumentaristka, aktivistka a dula  

Víťazom sa stal film Neviditeľná slovenskej režisérky Maii Martiniak. Porota film popísala slovami:

„Neviditeľná je strhujúci film, ktorý nekončí záverečnými titulkami, ale núti nás zamyslieť sa nad otázkou slobody a rešpektu k rozhodnutiam žien počas pôrodu. V čase, keď v niektorých európskych krajinách musia ženy opäť bojovať za právo rozhodovať o svojom vlastnom tele, film nežne, no naliehavo poukazuje, aká dlhá cesta pred našou spoločnosťou ešte leží, kým sa priblížime snu o rešpekte a láskavosti, ktoré si zaslúži každá žena bez rozdielu. Nenápadne presné zábery, prepracovaná dramaturgia a znamenite vybrané postavy činia z filmu dôležité a nadčasové dielo, ktoré spracováva zásadnú otázku, ktorá sa týka nás všetkých.“

Film Neviditeľná vyhral aj Divácku cenu (z celkového počtu 1788 odovzdaných hlasov). Počas festivalu ho videlo  1 041 divákov. 

Víťazky filmov Neviditeľná a FREM
Foto: Róbert Tappert

Cenu pre víťazku festivalu aj tento rok vytvorila študentka Ateliéru sochy Vysokej školy výtvarných umení Mária Tóthová.  Okrem toho tento rok produkcia víťazného filmu získala aj špeciálnu cenu od berlínskej spoločnosti Betteries.  Betteries sa dokonale hodia na poskytovanie zelenej energie pre dokumentárnu tvorbu.

Špeciálne uznanie od medzinárodnej poroty získal film Viery Čákanyovej FREM.

Na Jednom svete sa otvárajú citlivé témy

Diskusie na ľudsko-právne a spoločensky citlivé témy sú popri filmoch rovnocennou súčasťou programu Jedného sveta. Na ich tvorbe sa zúčastňujú odborníci z organizácie Človek v ohrození v spolupráci expertmi, s filmármi, partnerskými organizáciami, akademickými pracoviskami a mediálnymi redakciami. Tento rok sa podarilo zorganizovať 16 odborných diskusií, ktoré dosiahli viac ako 110 000 pozretí.  Pozeranie diskusií divákom zabralo spolu 2 985,4 hodín (v prepočte cca 4 mesiace času) a na Facebooku ich zdieľalo 53 partnerských stránok festivalu.

Diskusie je možné aj naďalej vidieť na webovej stránke www.jedensvet.sk, alebo na facebookovej stránke festivalu.

Okrem diskusií, boli súčasťou festivalového programu aj ďalšie podujatia v online priestore, ako napríklad každodenné festivalové raňajky, workshopy a krsty kníh. 

„Online Jeden svet vyvrátil všetky obavy z toho, či si takáto forma filmového festivalu dokáže udržať svojich divákov. Ich rady sa rozšírili o divákov z iných miest a o skupiny, akými sú matky s deťmi, ktoré nám ďakovali za to, že môžu filmy pozerať z domu a v dopoludňajších hodinách. Diskusie a ďalšie sprievodné podujatia dosiahli cez 110 000 vzhliadnutí. Veľmi nás teší, že sme v týchto náročných časoch pandémie a vzájomnej izolácie dokázali priniesť našim divákom obsah, ktorý ich na celý týždeň dokázal zaujať, inšpirovať a navzájom spojiť.“

Eva Križková, výkonná riaditeľka festivalu

VOĽBA2050.WORLD

Hlavným sprievodným podujatím bola tento rok klimatická výstava s názvom volba2050.world v Novej Cvernovke. Tá umelecky spracováva dva možné scenáre vývoja pre ľudstvo v kontexte klimatickej zmeny. Prvým z nich je vývoj založený na našom doterajšom prístupe. Druhý scenár predstavuje pozitívny vývoj, ktorý by vzal do úvahy odporúčania svetovej vedeckej komunity. Výstavu tvoria kresby, videá, objekty a dve časové osi vyobrazené v priestore. Vznikla ako spolupráca medzi projektom neziskovej organizácie Človek v ohrození – 1Planet4All s iniciatívou Nestrácajme čas a Nadáciou Cvernovka.

Klimatická výstava v Novej Cvernovke
Foto: Róbert Tappert

Výstava vo svojej fyzickej podobe bude dostupná v Novej Cvernovke do konca februára 2021, následne bude cestovať po Slovensku. Jej webová verzia je k dispozícii na webe www.volba2050.world.

Workshop filmovej dokumentaristiky na témy migrácie 

Jeden svet pripravil v spolupráci s UNHCR, Filmovou fakultou VŠMU a iniciatívou Svet medzi riadkami ročný workshop pre študentov dokumentárnej réžie. V priebehu roka vzniknú tri študentské filmy, ktoré si budú diváci môcť pozrieť v programe Jedného sveta 2021. Zámerom projektu je podporiť mladú autorskú dokumentárnu tvorbu, ako aj pomôcť filmárom nájsť cestu k menej stereotypným rozmerom fenoménu migrácie.

 Jeden svet na školách

Počas festivalu sa uskutočnilo aj 9 online školských projekcií a odborných diskusií, ktorých sa zúčastnilo 2 102 študentov a študentiek z 58 škôl. Tento rok sa vďaka virtuálnemu formátu projekcie zapojilo do sledovania 32 miest a obcí. Študenti sa veľmi aktívne zapájali do diskusie prostredníctvom interaktívneho online nástroja Sli.do so 494 interakciami. 

Filmy otvorili tému nenásilných priamych akcií v riešení klimatickej krízy, pravicový extrémizmus a jeho online podoby, životné perspektívy mladých hudobníčok z Afganistanu, ktoré pri koncerte na Slovensku emigrovali, ale aj vplyv sociálnych sietí na náš život. Festival taktiež otvoril otázky vplyvu Číny a jej politického, kultúrneho a ekonomického života.

K filmom Akcia, Čínsky umelec v exile, Alt-right: V utajení medzi pravicovými extrémistami sme v spolupráci s oddelením Globálneho vzdelávania Človeka v ohrození vytvorili a distribuovali aj  metodicko-didaktické materiály, ktoré si kladú za cieľ prostredníctvom dokumentárnych filmov a následných aktivít, pomôcť pedagógom naprieč celým Slovenskom rozprávať sa so žiakmi a žiačkami o dôležitých spoločenských témach. Zároveň, pod vedením našich partnerov budú školské projekcie a diskusie prebiehať v regiónoch Slovenska až do júna 2020.

„Pre mladých ľudí je dôležité, aby im podnetné filmy a diskusie o témach, ktoré hýbu svetom, rozširovali obzory. Festival Jeden svet má každý rok v ponuke zaujímavé filmy, ktoré obohacujú vedomosti našich žiakov.” 

Učiteľka na gymnáziu zo Žilinského kraja

„Film ma zaujal od prvej sekundy a nedokázala som sa odtrhnúť od sledovania až do konca. Skutočné zábery, fotografie, výpovede svedkov…. Odnášam si veľmi zmiešané pocity, plné sklamania z toho, v akom svete to žijeme. Rozhodne budem o tomto rozprávať ľuďom v mojom okolí, lebo si myslím, že o niečom takom ani nevedia. Celkovo je potrebné rozprávať o podobných témach viac!”   

Študentka SŠ po filme a diskusii Čínsky umelec v exile

Jeden svet bol aj v regiónoch

Jeden svet každoročne spolupracuje s približne 20 partnermi v regiónoch, ktorí priebežne počas roka organizujú svoje vlastné verzie festivalu. Tento rok sa bratislavské podujatie vďaka svojej online forme stalo celoslovenským a preto sme sa rozhodli aj vedome pracovať s regionálnymi partnermi v štruktúre programu. Malý štáb pod vedením koordinátorky Jedného sveta v regiónoch vycestoval do Humenného, Spišského Hrhova a Liptovského Mikuláša, kde spolu s miestnymi organizátormi a odborníkmi organizoval diskusie na tieto témy:

 • Prírodný turizmus v Poloninách
 • Kultúrny underground na Slovensku
 • Obec s Láskou – diskusia v Spišskom Hrhove, ktorému sa dlhodobo darí byť vzorom pri začleňovaní znevýhodnených skupín do spoločnosti
Diskusia z Diery do sveta v Liptovskom Mikuláši

Festival v regiónoch bude aj naďalej pokračovať vo fyzickej podobe až do jesene 2021.

 Jeden svet bez bariér

Víťazný film tohtoročného českého Filmového festivalu Jeden svět  Zaspievaj mi a slovenské premiéry filmov Žiaľ žien a Neviditeľná mohli sledovať aj sluchovo a zrakovo znevýhodnení diváci. Špeciálne streamingy pripravil Jeden svet vo svojej online verzii v spolupráci s Katedrou translatológie FF UKF v Nitre a spoločnosťou Teledata. Audio komentáre načítala herečka Táňa Pauhofová.

„Rozhodnutie festivalu sprístupniť filmy aj publiku so zrakovým a sluchovým znevýhodnením pokladám za veľmi dôležitý a výnimočný moment. Hoci v zahraničí je takáto prax ukotvenejšia, na Slovensku v podstate stále absentuje, s výnimkou niekoľkých špeciálnych premietaní, ktoré vznikli v rámci samostatných iniciatív pre konkrétne skupiny divákov. Ak však chceme, aby kultúra bola dostupná pre všetkých, voľme inkluzívny prístup a myslime na každé potenciálne publikum. V tomto ročníku festivalu ide síce o akúsi prvú symbolickú lastovičku, no zároveň je to po prvý raz, keď u nás filmový festival pod dostupnosťou chápe nielen dostupnosť jazykovú či priestorovú. Verím, že každým rokom bude “filmov pre všetkých” pribúdať a že táto prax prenikne aj do ďalších sfér kultúrneho života na Slovensku.“

Emília Perez, vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre

Záleží nám na životnom prostredí

Jeden svet kladie dôraz na ekologický priebeh podujatia. Do programu zaraďuje filmy, ktoré adresujú výzvy v oblasti životného prostredia a klimatickej krízy a organizuje k nim sprievodné podujatia. Festivalová produkcia taktiež dbá na to, aby všetky reklamné a marketingové produkty spĺňali štandardy ekologickej výroby a trvalo udržateľnej spotreby.

Jeden svet a Recyklátor.org aj tento rok spojili sily, aby vytvorili rad výrobkov s festivalovým motívom. Táto špeciálna séria je vyrobená šetrnými technikami kreatívnej recyklácie na tričká, ktoré by inak skončili v spaľovni.

Tento rok spojil Jeden svet sily aj s azylovým komunitným centrom Mareena. To zorganizovalo zapojenie žiadateľov o azyl v zariadeniach v Rohovciach a v Humennom. Pre festivalový tím a hostí ušili 200 originálnych rúšok s tohtoročným vizuálom. 

Diana Fabiánová, umelecká riaditeľka festivalu
Foto: Róbert Tappert

Súčasťou programu pre filmových profesionálov bola tento rok tiež medzinárodná panelová diskusia na tému udržateľnosti festivalov. 

Jeden svet spája tých, ktorým záleží na našom svete

Festival Jeden svet je unikátny vo veľkom množstve zapojených organizácií, inštitúcií, akademických pracovísk, hnutí a jednotlivcov. Umožňuje im podieľať sa na príprave a realizácii festivalu, či už finančne, vecným darom, informovaním, alebo podieľaní sa na programe a tvorbe obsahu festivalu. Je dôležité zdôrazniť spoločný záujem partnerov byť súčasťou širšieho hnutia zapojeného do riešenia spoločenských a ľudsko-právnych výziev na Slovensku a vo svete. 

Táto unikátna charakteristika s dôrazom na etický fundraising a spoluprácu je dlhodobým záujmom nielen festivalu, ale aj hlavného organizátora, ktorým je nezisková organizácia Človek v ohrození. 

Záštitu nad festivalom prevzala aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a primátor mesta Bratislava Matúš Vallo.

Ďakujeme naším partnerom:

Mediálne pokrytie

Mediálny deň v Novej Cvernovke
Foto: Róbert Tappert

K téme festivalu vyšlo dokopy 376 článkov, z toho:

 • Tlač: 46 x
 • Online: 278 x
 • Agentúrne správy: 25 x
 • TV: 7 x
 • Rádio: 20x

Do médií bolo rozposlaných 9 tlačových správ.

SOCIÁLNE SIETE (september –  november 2020)

 • Celkový dosah = 417 799
 • Impresie/zobrazenia = 500 985  
 • Zapojenie užívateľov = 18 628

SOCIÁLNE SIETE (festivalový týždeň) 

 • Celkový dosah = 233 402
 • Impresie/zobrazenia = 411 980 
 • Zapojenie užívateľov = 8 490

Celkový dosah= množstvo ľudí, ktorých celkovo zasiahol obsah stránky Jeden svet.

Impresie/zobrazenia = počet razov, koľkokrát sa obsah stránky Jeden svet zobrazil na obrazovke užívateľov.

Zapojenie užívateľov= množstvo ľudí, ktorí interagovali so stránkou Jeden svet.

 Web (festivalový týždeň)

 • Počet prezretí všetkých podstránok = 189 251 
 • Počet užívateľov na webe = 20 821 
 • Počet návštev na webe = 41 881

Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na vás na Jednom svete 2021!

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene