Zuzana Slobodová

Umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Jeden svet sa zapojil do celoročného projektu Umenie ako dôkaz bratislavského klastra EUNIC, ktorého výstupom bude podpora umeleckého dialógu na tému boja proti konšpiráciám a dezinformáciám.

V mediálnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie, sú dezinformácie stále viac a viac rozmanitejšie a ťažšie sa odhaľujú. Výsledkom môže byť náchylnosť na dezinformácie, konšpirácie a propagandu, najmä u mladých ľudí. Umenie ako dôkaz je projekt, ktorý vyzýva ľudí, aby sa zamysleli nad pravdou a nepravdou v čase vojny v Európe.

V mediálnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie, sú dezinformácie stále viac a viac rozmanitejšie a ťažšie sa odhaľujú. Výsledkom môže byť náchylnosť na dezinformácie, konšpirácie a propagandu, najmä u mladých ľudí. Umenie ako dôkaz je projekt, ktorý vyzýva ľudí, aby sa zamysleli nad pravdou a nepravdou v čase vojny v Európe.

Motivácia

V čoraz zložitejšom mediálnom prostredí s množstvom platforiem, kanálov a fór sa ľahko šíria dezinformácie, falošné správy, vojnová propaganda a konšpiračné teórie. Nedávny celoeurópsky prieskum Centra pre bioetiku Trnavskej univerzity dospel k záveru, že „Slováci patria medzi tých, ktorí najčastejšie veria konšpiračným teóriám“ po tom, čo krajina zaznamenala jedno z najvyšších skóre, aké kedy bolo namerané v konšpiračnom indexe.

Pre mladú generáciu je to obzvlášť náročné aj preto, že pandémia prinútila celú generáciu mladých dospelých k digitálnej izolácii a urobila ich zraniteľnými voči týmto formám online manipulácie. Pri hroznom teroristickom útoku 18-ročného mladíka na členov LGBTIQ komunity v Bratislave sme práve videli, ako môžu konšpiračné teórie na sociálnych sieťach viesť aj k skutočnému násiliu.

Projekt Umenie ako dôkaz ponúka inovatívny prístup

  • kombinuje kritickú žurnalistiku, umenie, vzdelávanie, dizajn a výskum do časového think&tanku, ktorý kriticky a hravo spochybňuje, vyvracia a obchádza toxické naratívy, s ktorými sme denne konfrontovaní. 
  • pozýva mladých dospelých ako spolutvorcov, 
  • vytvára bezpečný priestor pre učenie, testovanie a prežívanie, 
  • chápe dnešné vzdelávanie ako viac ako len diskusiu, viac než len vyučovanie, učenie sa a písanie, ale ako inovatívne, hravé stretnutie s online svetom, ktoré presahuje hranice triedy, školy, univerzity, aby rozvinulo svoju silu.

Projekt sa rozvíja prostredníctvom rôznych formátov z oblasti umenia, žurnalistiky, designu a vzdelávania. Všetky formáty prispejú k celkovému výsledku projektu, experimentálnej online publikácii a jej tlačenej verzii v slovenskom a anglickom jazyku.

Miscommunication Academy je sčasti umeleckou intervenciou, sčasti think&tankom s krátkymi impulzmi, diskusiami a workshopmi pre tvorbu obsahu, zameranými na rôzne aspekty dezinformácií a konšpiračných teórií v mediálnom priestore 21. storočia a na to, ako formujú a ovplyvňujú naše myslenie o sociálnych skupinách.

Uskutočnia sa dve akadémie, každá bude trvať 2 dni, pričom prvá sa zameria na cieľovú skupinu mladých dospelých a druhá na cieľovú skupinu pedagógov. Na obe akadémie budú pozvaní umelci, novinári a odborníci z rôznych oblastí ako spolutvorcovia príslušných cieľových skupín.

Počas trvania projektu vznikne séria textov na relevantné témy, založených na programe oboch akadémií. Všetky články budú zverejnené v rámci prebiehajúceho komunikačného procesu s cieľom podnietiť diskusiu a budú publikované v novinách Miscommunication Newspaper.

Publikácia bude mať online a tlačenú verziu. Bude vychádzať z formátu bulvárneho časopisu, čo predstavuje hravý a rušivý prístup. Noviny budú k dispozícii zadarmo na vybraných relevantných miestach.

V rámci projektu sa pripravujú vzdelávacie materiály pre školy, ktoré sa po skončení projektu môžu používať na základe bezplatnej licencie.


Umenie ako dôkaz je projekt EUNIC Bratislava (Francúzsky inštitút, Goethe-Institut, Poľský inštitút, Veľvyslanectvo Holandska) a Inštitútu pre aktívne občianstvo, novín Kapitál, filmového festivalu Jeden svet, Kunsthalle Bratislava a združenia Mladý pes.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

Eu komisiaNadácia slovenskej sporiteľneceske centrum bratislava

PARTNERI

svet medzi riadkamibkisIOMFFUKDAFilmskino lumierekino mladosťFTF VŠMUKatedra translatológie FF UKFA4TeledataslidoDivadlo bez domovaÚNaSSMyslímMareenaTepláreňVagusNota Benedok incubatorPeople on EarthGoOut
Denník SME

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene