Zuzana Slobodová

Umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Jeden svet sa zapojil do celoročného projektu Umenie ako dôkaz bratislavského klastra EUNIC, ktorého výstupom bude podpora umeleckého dialógu na tému boja proti konšpiráciám a dezinformáciám.

V mediálnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie, sú dezinformácie stále viac a viac rozmanitejšie a ťažšie sa odhaľujú. Výsledkom môže byť náchylnosť na dezinformácie, konšpirácie a propagandu, najmä u mladých ľudí. Umenie ako dôkaz je projekt, ktorý vyzýva ľudí, aby sa zamysleli nad pravdou a nepravdou v čase vojny v Európe.

V mediálnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie, sú dezinformácie stále viac a viac rozmanitejšie a ťažšie sa odhaľujú. Výsledkom môže byť náchylnosť na dezinformácie, konšpirácie a propagandu, najmä u mladých ľudí. Umenie ako dôkaz je projekt, ktorý vyzýva ľudí, aby sa zamysleli nad pravdou a nepravdou v čase vojny v Európe.

Motivácia

V čoraz zložitejšom mediálnom prostredí s množstvom platforiem, kanálov a fór sa ľahko šíria dezinformácie, falošné správy, vojnová propaganda a konšpiračné teórie. Nedávny celoeurópsky prieskum Centra pre bioetiku Trnavskej univerzity dospel k záveru, že „Slováci patria medzi tých, ktorí najčastejšie veria konšpiračným teóriám“ po tom, čo krajina zaznamenala jedno z najvyšších skóre, aké kedy bolo namerané v konšpiračnom indexe.

Pre mladú generáciu je to obzvlášť náročné aj preto, že pandémia prinútila celú generáciu mladých dospelých k digitálnej izolácii a urobila ich zraniteľnými voči týmto formám online manipulácie. Pri hroznom teroristickom útoku 18-ročného mladíka na členov LGBTIQ komunity v Bratislave sme práve videli, ako môžu konšpiračné teórie na sociálnych sieťach viesť aj k skutočnému násiliu.

Projekt Umenie ako dôkaz ponúka inovatívny prístup

  • kombinuje kritickú žurnalistiku, umenie, vzdelávanie, dizajn a výskum do časového think&tanku, ktorý kriticky a hravo spochybňuje, vyvracia a obchádza toxické naratívy, s ktorými sme denne konfrontovaní. 
  • pozýva mladých dospelých ako spolutvorcov, 
  • vytvára bezpečný priestor pre učenie, testovanie a prežívanie, 
  • chápe dnešné vzdelávanie ako viac ako len diskusiu, viac než len vyučovanie, učenie sa a písanie, ale ako inovatívne, hravé stretnutie s online svetom, ktoré presahuje hranice triedy, školy, univerzity, aby rozvinulo svoju silu.

Projekt sa rozvíja prostredníctvom rôznych formátov z oblasti umenia, žurnalistiky, designu a vzdelávania. Všetky formáty prispejú k celkovému výsledku projektu, experimentálnej online publikácii a jej tlačenej verzii v slovenskom a anglickom jazyku.

Miscommunication Academy je sčasti umeleckou intervenciou, sčasti think&tankom s krátkymi impulzmi, diskusiami a workshopmi pre tvorbu obsahu, zameranými na rôzne aspekty dezinformácií a konšpiračných teórií v mediálnom priestore 21. storočia a na to, ako formujú a ovplyvňujú naše myslenie o sociálnych skupinách.

Uskutočnia sa dve akadémie, každá bude trvať 2 dni, pričom prvá sa zameria na cieľovú skupinu mladých dospelých a druhá na cieľovú skupinu pedagógov. Na obe akadémie budú pozvaní umelci, novinári a odborníci z rôznych oblastí ako spolutvorcovia príslušných cieľových skupín.

Počas trvania projektu vznikne séria textov na relevantné témy, založených na programe oboch akadémií. Všetky články budú zverejnené v rámci prebiehajúceho komunikačného procesu s cieľom podnietiť diskusiu a budú publikované v novinách Miscommunication Newspaper.

Publikácia bude mať online a tlačenú verziu. Bude vychádzať z formátu bulvárneho časopisu, čo predstavuje hravý a rušivý prístup. Noviny budú k dispozícii zadarmo na vybraných relevantných miestach.

V rámci projektu sa pripravujú vzdelávacie materiály pre školy, ktoré sa po skončení projektu môžu používať na základe bezplatnej licencie.


Umenie ako dôkaz je projekt EUNIC Bratislava (Francúzsky inštitút, Goethe-Institut, Poľský inštitút, Veľvyslanectvo Holandska) a Inštitútu pre aktívne občianstvo, novín Kapitál, filmového festivalu Jeden svet, Kunsthalle Bratislava a združenia Mladý pes.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene