Jeden Svet 2020 —
Sprievodné podujatia

Jeden Svet 2020 neponúka len ONLINE premietanie filmov ale aj streamovanie diskusií

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri