NAŠA VOĽBA, NÁŠ HLAS

Wie wir wollen

Film Naša voľba, náš hlas prostredníctvom osobných záznamov, dokumentárno-fiktívnych scén a aktuálnych rozhovorov kriticky hodnotí systémové obmedzovanie prístupu k potratom v Nemecku. Zameriava sa na hlavné otázky politiky kontroly populácie a telesnej integrity: ktorí rodičia, deti a rodiny sa považujú za žiaduce a prečo? 

Po filme bude nasledovať diskusia s režisérkou Melanie Sien Min Lyn z feministického filmového kolektívu KINOKAS.

Réžia

Wie wir wollen / Sara Dutch, Melanie Sien Min Lyn / Nemecko / 2021 / 98 min.

Jazyk

nemecky, anglicky

Titulky

slovenské, anglické

Téma

Rodová rovnosť

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene