UNIVERZITY A SLOBODA

Univerzity a svoboda

Nič nie je viac spojené s rozvojom a sebauvedomením euroamerickej civilizácie ako univerzity. Niekedy sa pálili učitelia, inokedy knihy, hovorí profesorka Dvořáková, ale univerzity sa postupne stali ostrovmi šírenia slobodného myslenia, vedomostí a kompetencií prenikajúcich do celej spoločnosti a v dôsledku toho jedným z kľúčových pilierov demokratickej kultúry.

S komercializáciou a masifikáciou vzdelávania však prišli aj nové výzvy, ktoré sa dotýkajú praktickej aj symbolickej roviny fungovania univerzít, od individualít výučby a výskumu cez samosprávu až po celý systém. Ako sa univerzity vyrovnávajú so zachovaním akademických slobôd, ktoré sú zárodkom mnohých aspektov slobody vo všeobecnosti? Ako vyzerajú výzvy, ktorým čelia? Aké sú dôsledky ich zlyhania? Sme schopní ich rozpoznať a primerane na ne reagovať? Táto situačná sociálna esej s osobným prvkom sa zaoberá kľúčovými problémami, ktoré ovplyvňujú vysokoškolské vzdelávanie na celom svete. V strednej Európe je to však o to citeľnejšie, že jej inštitúcie sú oslabené diskontinuitou demokratickej kultúry.

Po projekcii sa bude konať diskusia. Diskutovať budú:

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor UK

Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., vedúci Katedry genetiky, Prírodovedecká fakulta UK

Mgr. Ján Klíma, doktorand, FiF UK.

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor UK

Moderovať bude Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Premietanie filmu na Filozofickej fakulte je zadarmo. Projekcie sú primárne určené pre študentov Filozofickej fakulty, ale sú otvorené aj pre verejnosť. Na premietanie je potrebné zakúpenie bezplatného lístka.

Tento film je zapojený do diváckej súťaže. Hlasujte zaň a vyhrajte zaujímavé ceny.

Réžia

Zuzana Piussi & Vít Janeček/Slovensko, Česko/2019/70 min.

Jazyk

český, anglický

Titulky

český, anglický

Téma

Politické režimy a konflikty

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene