Jeden svet na školách 2023/2024

Rozšírili sme filmový program pre školy aj na ďalšie dni počas školského roka, a to o projekcie k významným dňom pre ľudské práva.

Na čo sa môžete tešiť?

Program poskytne dokumentárne filmy nasledované online diskusiami s hosťami a hostkami, ktoré majú odbornosť alebo osobnú skúsenosť s témou filmu. Hosťovstvo budeme postupne predstavovať. Pôjde o šesť špeciálnych online projekcí s diskusiami od februára až do júna 2024, ktoré môžete sledovať a zapájať sa do nich z pohodlia vašich tried.

Ako sa prihlásiť?

Svoju školu, či triedu prihlásite vyplnením príslušných formulárov k jednotlivým filmom a diskusiám, o ktoré máte záujem. Po ich vyplnení vás budeme informovať o ďalšom postupe prostredníctvom e-mailu, preto je veľmi dôležité zadať vašu e-mailovú adresu správne. Prihlasovanie bude spúšťané priebežne.

Komu je program určený?

Filmy a diskusie sú vhodné pre vyššie ročníky základných škôl, žiactvo stredných škôl a gymnázií, prípadne študentstvo vysokých škôl. Vybrané projekcie s diskusiami budú prispôsobené pre publikum so sluchovým znevýhodnením.

Program

7. jún 2024 – 20 rokov Slovenska v Európskej únii

Tieňohra

Shadowgame / Eefje Blankevoort, Els van Driel / Holandsko / 2021 / 52 min. / perzsky, paštsky, arabsky, anglicky, kurdsky / slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým znevýhodnením / 14+

Tieňohra je experimentálne natočený príbeh o ďalekosiahlych dôsledkoch európskej azylovej politiky. V súčasnosti sa v celej Európe postavili ploty a žiadať o azyl je takmer nemožné. Tínedžeri sa brodia zasneženou krajinou a na ceste stretávajú agresívnu pohraničnú políciu. Dosiahnuť konečný cieľ je zrazu ťažšie ako kedykoľvek predtým. Ich cesta vedie naprieč celou Európou: z Grécka do Severného Macedónska, Srbska a Bosny a Hercegoviny, z Talianska do Francúzska a Holandska. Film sa natáčal tri roky, čiastočne ho natočili sami hlavní hrdinovia na svoje telefóny. Pozrite si trailer.

Hosťom nadväzujúcej online diskusie bude vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku:

Vladimír Šucha je od roku 2022 vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V roku 2021 bol vyslaný EK do UNESCO v Paríži a predtým, od roku 2012, riadil vedecký a poznatkový servis Európskej komisie – Spoločné výskumné centrum. V rokoch 2006-2012 pôsobil ako riaditeľ na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru EK. Pred príchodom do Európskej komisie bol na viacerých pracovných pozíciách spojených s európskymi a medzinárodnými politikami. V rokoch 2005-2006 zakladal Agentúru na podporu výskumu a vývoja v Bratislave. V rokoch 2000-2004 bol členom slovenského tímu, ktorý v Bruseli vyjednával vstup Slovenska do EÚ. Paralelne sa venoval vedeckej a pedagogickej práci na Slovensku a viacerých miestach vo svete. Publikoval viac ako 100 vedeckých prác.

Diskusia k filmu Tieňohra prebehne v piatok 7. júna o 9:55. Diskusia bude tlmočená do slovenského posunkového jazyka.

Kedy sledovať filmy?

Filmy budú dostupné od prihlásenia až do spustenia živých online prenosov diskusií cez odkazy, ktoré dostanete na e-mail. Vďaka interaktívnemu nástroju Slido budete môcť so svojimi žiakmi a žiačkami klásť otázky v reálnom čase. Všetky diskusie budú v slovenskom jazyku.

Kedy sledovať diskusie?

Prvá diskusia 20. februára prebehne online o 9:00. Zvyšné diskusie budú prebiehať online v jednotlivých termínoch vždy od 9:55 do 10:40.

  • 20. februára diskusia k filmu Hamletov syndrómDva roky od invázie ruských vojsk na Ukrajinu (24. február 2022)
  • 11. marca diskusia k filmu Život v Kábule pri príležitsoti Mezinárodného dňa žien (8. marec)
  • 4. apríla diskusia k filmu Na spektre pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2. apríl)
  • 8. apríla diskusia k filmu O BARIPEN Hrdosť pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov a Rómok
  • 22. apríla diskusia k filmu Jiříkovo vidění pri príležitosti Dňa Zeme
  • 7. júna diskusia k filmu Tieňohra pri príležitosti 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii

Tento rok sme premietali

20. február 2024 – Dva roky od invázie ruských vojsk na Ukrajinu

Hamletov syndróm

Syndrom Hamleta / Elwira Niewiera, Piotr Rosolowski / 2022 / Poľsko, Nemecko / 85 min. / ukrajinsky / slovenské titulky / 14+

Mladá ukrajinská divadelná režisérka nás pozýva pátrať spolu s ňou po dnešných Hamletoch. Jej divadelná inscenácia sa stáva východiskom strhujúceho obrazu mladej ukrajinskej generácie, poznačenej vojnou a obdobím veľkých politických zmien. Vo filme približujú režiséri Elwira Niewiera a Piotr Rosolowski skupinu profesionálnych a neprofesionálnych hercov, ktorí pripravujú divadelnú inscenáciu v malom meste na Ukrajine. Počas skúšok hry Williama Shakespeara Hamlet vyplávajú na povrch rôzne emócie a spomienky hercov. Zážitok z tvorby divadelného predstavenia dokáže jednotlivcom pomôcť vyrovnávať sa s vlastnými osobnými traumami. Pozrite si trailer.

Do diskusie k filmu Hamletov syndróm prijala pozvanie Olha Zhurba. Oli pochádza z Kyjeva kde pracovala v marketingu a televízii. Založila projekt kultúrneho cestovania, ktorý sa zameriava na ukrajinskú kultúru cez jedinečné miesta, jedlo a tradície. Chvíľu po jej prvom zorganizovanom podujatí sa 24. februára 2022 zobudila do obrovského strachu a neistoty. V jej krajine začala vojna. Momentálne žije v Bratislave, kde v občianskom združení Mareena, ako komunitná koordinátorka zdieľa s ľuďmi z Ukrajiny miestnu kultúru a prepája ich s lokálnou komuntitou. O svojej skúsenosti príde porozprávať v utorok 20. februára o 9:00. Diskusia bude tlmočená do slovenského posunkového jazyka.

11. marec 2024 – Medzinárodný deň žien

Život v Kábule

Inside Kabul / Caroline Gillet, Denis Walgenwitz / 2023 / Francúzsko, Dánsko / 30 min. / anglicky / slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým znevýhodnením / 14+

Osud dvoch mladých žien Rahy a Marwy sa úplne zmení, keď v lete 2021 Taliban opäť získa moc v Afganistane. Film Život v Kábule je postavený na stovkách hlasových záznamov, ktoré si Raha a Marwa vymenili s novinárkou Caroline Gillet počas niekoľkých mesiacov po tejto udalosti. Raha sa rozhodla zostať v Kábule. Čelí tam násilnému režimu a kríze, do ktorej krajina postupne upadá. Marwa odišla. Uviazla v utečeneckom tábore v Abú Zabí a čaká, kým ju prijmú v niektorom európskom štáte alebo v Spojených štátoch. Otázky, ktoré si kladú mladé ženy naprieč svetom, sú pre Marwu a Rahu obzvlášť naliehavé. Ako dospieť? A vôbec, ako premýšľať o budúcnosti, keď máte dvadsať rokov a rúca sa vám svet? Pozrite si trailer.

Do diskusie k filmu Život v Kábule prijala pozvanie Zuzana Bartalská z Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Zuzana sa venuje ochrane a podpore ľudí v migračnej situácii. Roky expertne viedla školské programy inkluzívneho vzdelávania, participácie a ľudských práv v OSF. Predtým pôsobila v UNICEF vo vodách práv detí a podpory kvalitných školských prostredí. Na žiacke otázky príde odpovedať v pondelok 11. marca o 9:55. Diskusia bude tlmočená do slovenského posunkového jazyka.

4. apríl 2024 – Svetový deň povedomia o autizme

Na spektre

Nikola Macejová / 2023 / Slovensko / 50 min. / slovensky / 12+

Dokumentárny film o poruchách autistického spektra z produkcie maturantky filmovej školy Nikoly Macejovej. Film obsahuje dôležité informácie o poruchách autistického spektra a skutočné unikátne príbehy ľudí, ktorí žijú s inakosťou.

Do diskusie k filmu Na spektre prijala pozvanie Nikola Macejová. Nika je režisérkou filmu a sama žije s poruchami autistického spektra. V súčasnosti študuje masmediálnu komunikáciu na UCM v Trnave. O svojej skúsenosti príde porozprávať v štvrtok 4. apríla o 9:55.

Pri príležitosti Dňa povedomia o autizme vás pozývame aj na webinár Deti na autistickom spektre v škole. 27. marca od 17:30 do 18:30 sa budeme rozprávať o tom:

  • PAS (poruchy autistického spektra) a aké mýty sa s ním spájajú,  
  • aké je miesto dieťaťa na autistickom spektre v škole,  
  • výzvy a príležitosti učenia detí s PAS, kde hľadať podporu, 
  • ako učiť o deťoch na autistickom spektre a scitlivovať neurotypickú väčšinu voči ľuďom na autistickom spektre.

Hostkami webináru sú učiteľka Kristína Michalicová a odborníčka a pedagogička Jana Muránska z OZ RATA. Počas webinára sa môžete pýtať otázky prostredníctvom Slido.

8. apríl 2024 – Medzinárodný deň Rómov a Rómok

O BARIPEN Hrdosť

Vera Lacková / Slovensko / 2023 / 52 min. / slovensky / slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým znevýhodnením / 12+ 

Životopisný film mapuje osud rómskej autorky Eleny Lackovej intímne osobným spôsobom. Vďaka spisovateľkiným autentickým hlasovým nahrávkam a zachovaným archívnym záberom sa spolu s ňou ponárame do spomienok na dobu holokaustu i komunistickej diktatúry v kontexte divadelnej hry Horiaci cigánsky tábor. Odhaľujeme okolnosti jej detstva a dospievania v osade, prvé literárne úspechy a snahu kombinovať osobný a profesijný život. Životný príbeh Eleny Lackovej spoznávame aj prostredníctvom jej pravnučky, herečky Alžbety Ferencovovej. Paralela medzi životom spisovateľky a jej pravnučky, ktorá sa tiež vydala na umeleckú dráhu a búra stereotypy o úlohe rómskej ženy v spoločnosti, vytvára aktuálny a prenesiteľný príbeh. Zásadným motívom poetickej snímky je na danú dobu nevídaná emancipovanosť spisovateľky. Pozrite si trailer.

Do diskusie k filmu O BARIPEN Hrdosť prijal pozvanie Alexander Mušinka, kultúrny antropológ a romista z Prešovskej univerity v Prešove. Alexander Mušinka patrí k známym slovenským kultúrnym antropológom a odborníkom na rusínsko-ukrajinskú, ako i rómsku problematiku, nakoľko sa výskumu života týchto etník systematicky venuje už takmer 30 rokov. Participoval na mnohých výskumných, mimovládnych a rozvojových projektoch týkajúcich sa rómskych komunít najmä na východnom Slovensku, mapujúcich nielen spôsob ich života, dejiny, kultúru, problémy či inter-etnické vzťahy s Nerómami, ale smerujúcich aj k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti, možnostiam vzdelávania, uplatnenia na trhu práce a integrácie. Na žiacke otázky príde odpovedať v pondelok 8. apríla o 9:55.

22. apríl 2024 – Deň Zeme

Svet podľa môjho tatka / Marta Kovářová / Česko, Slovensko / 2023 / 77 min. / česky / 12+

Brniansky samorast, materiálový fyzik a vášnivý domáci majster RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc., má ideu, ako zachrániť planétu. Nikto ho však nepočúva. Jeho dcéru Martu, hudobníčku a matku dvoch detí, to štve. Berie kameru a ide s otcom „do sveta“. Chce si overiť, či by svet mohol fungovať tak, ako si otec predstavuje. Humor do filmu prinášajú ich rozdielne charaktery a spoločne vymyslené stratégie, ako a komu onú ideu predkladať; stretnú sa s ekológmi, aktivistami, expertmi i politikmi, aby sa dostali až na svetový klimatický samit. Pokusmi o prenikanie do verejných štruktúr obnažujú povahu moci, ktorá rozhoduje o tom, kto a s akou témou môže kam vstúpiť. Aj keď sa všetci oslovení zhodujú, že Jiřího ustanovenie sveta by bolo najideálnejšie, po štyroch rokoch putovania s ideou celosvetovej uhlíkovej dane a dividend pre všetkých sa ocitajú v situácii proti všetkým. Prichádzajú s tým nápadom neskoro? Alebo priskoro? Silný osobný príbeh, Jiřího humor a charizma, Martine originálne piesne, surový filmový materiál a inšpiratívny nápad na záchranu planéty vytvárajú neprehliadnuteľnú snímku s potenciálnym planetárnym spoločenským dosahom. Pozrite si trailer.

Do diskusie k filmu Svet podľa môjho tatka, ktorá prebehne v pondelok 22. apríla o 9:55 prijali pozvanie samotný protagonista filmu Jiří Svoboda a klimatická aktivistka Karolína Blunárová.

Partneri

Realizované vďaka podpore darcov a darkýň Človeka v ohrození.

Realizované s finančnou podporou Európskej únie. Za obsah je výhradne zodpovedný Človek v ohrození, n.o. pričom nemusí nutne reprezentovať oficiálny postoj Európskej únie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Človek v ohrození, n.o.

Kontakt

Michaela Kolláriková
Koordinátorka projektu Jeden svet na školách
michaela.kollarikova@clovekvohrozeni.sk