6. nov — 18:00

Café Európa: Až sa roztopia ľadovce

Otázky môžete klásť priamo cez sli.do #klimatickyzial alebo v sli.do okne nižšie.

Jazyk: slovenčina.

Diskusia prebehne online na Facebooku aj priamo na webe. Tematicky je spojená s filmom Žiaľ žien, ktorý si na festivale môžete pozrieť.

Čo bude s našimi deťmi potom, čo sa roztopia ľadovce? S postupujúcou klimatickou zmenou a s nedostatkom politickej vôle túto krízu riešiť sa veľa ľudí ocitlo v pozícii, keď sú nútení postaviť sa za budúcnosť seba a svojich detí vlastným telom.

O tom, ako vyzerá boj obyčajných ľudí proti postupujúcej klimatickej katastrofe, a o tom, čo sa odohráva v ich hlavách, budeme diskutovať s hosťami:

– Andrea Culková (režisérka filmu Žiaľ žien)
– Veronika Kolejáková (psychologička venujúca sa klimatickému žiaľu)
– Radim Dvořák (vedúci politického oddelenia a zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)

Moderuje Dorota Osvaldová (Znepokojené matky). 

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri