UDRŽATEĽNOSŤ NA FILMOVÝCH FESTIVALOCH V RÁMCI COVID-19

9. novembra o 10:00 – 11:00

Filmové festivaly sú hnacou silou filmového priemyslu a pre odborníkov z tejto oblasti zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia o udržateľnej filmovej produkcii. Aký vplyv má však organizovanie podobných akcií na životné prostredie? Aké opatrenia sa musia na filmových festivaloch zaviesť, aby sa znížila ich uhlíková stopa a aby šli príkladom pre filmárov a odborníkov z tejto oblasti? Ako ovplyvnili naše skúsenosti s pandemickými opatreniami vnímanie tejto témy? 

Panelová diskusia sa zameria na spôsob, akým by mali organizátori festivalov prevziať zodpovednosť za životné prostredie a bojovať proti zbytočnému vytváraniu odpadu, ako uvážene využívať energiu a zdroje, vyvíjať stratégie na redukovanie, opätovné využitie a recykláciu zdrojov, prispieť k zdravému a udržateľnému pracovnému prostrediu a vytvárať environmentálne povedomie v tíme aj medzi návštevníkmi. Ktorý cieľ môže predstavovať pri svojom dosahovaní výzvu? V čom sa najvýraznejšie zmenil náš prístup po skúsenostiach s ochorením COVID-19? 

HOSTKA: Birgit Heidsiek, absolventka politológie, dlhoročná novinárka v domácich a medzinárodných médiách. Okrem písania a editovania textov sa venuje aj vydávaniu časopisu Green Film Shooting a nezávisle produkovanej série Branchen Bulletin. Pôsobí aj v PR v oblasti vysielania a postprodukcie. 

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

Eu komisiaNadácia slovenskej sporiteľneceske centrum bratislava

PARTNERI

svet medzi riadkamibkisIOMFFUKDAFilmskino lumierekino mladosťFTF VŠMUKatedra translatológie FF UKFA4TeledataslidoDivadlo bez domovaÚNaSSMyslímMareenaTepláreňVagusNota Benedok incubatorPeople on EarthGoOut
Denník SME

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene