UDRŽATEĽNOSŤ NA FILMOVÝCH FESTIVALOCH V RÁMCI COVID-19

9. novembra o 10:00 – 11:00

Filmové festivaly sú hnacou silou filmového priemyslu a pre odborníkov z tejto oblasti zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia o udržateľnej filmovej produkcii. Aký vplyv má však organizovanie podobných akcií na životné prostredie? Aké opatrenia sa musia na filmových festivaloch zaviesť, aby sa znížila ich uhlíková stopa a aby šli príkladom pre filmárov a odborníkov z tejto oblasti? Ako ovplyvnili naše skúsenosti s pandemickými opatreniami vnímanie tejto témy? 

Panelová diskusia sa zameria na spôsob, akým by mali organizátori festivalov prevziať zodpovednosť za životné prostredie a bojovať proti zbytočnému vytváraniu odpadu, ako uvážene využívať energiu a zdroje, vyvíjať stratégie na redukovanie, opätovné využitie a recykláciu zdrojov, prispieť k zdravému a udržateľnému pracovnému prostrediu a vytvárať environmentálne povedomie v tíme aj medzi návštevníkmi. Ktorý cieľ môže predstavovať pri svojom dosahovaní výzvu? V čom sa najvýraznejšie zmenil náš prístup po skúsenostiach s ochorením COVID-19? 

HOSTKA: Birgit Heidsiek, absolventka politológie, dlhoročná novinárka v domácich a medzinárodných médiách. Okrem písania a editovania textov sa venuje aj vydávaniu časopisu Green Film Shooting a nezávisle produkovanej série Branchen Bulletin. Pôsobí aj v PR v oblasti vysielania a postprodukcie. 

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene