FILMOM PROTI MÝTOM O MIGRÁCII

Workshop filmovej dokumentaristiky na témy migrácie 

Jeden svet pripravil v spolupráci s UNHCR, Filmovou fakultou VŠMU a projektom Svet medzi riadkami ročný workshop pre študentov dokumentárnej réžie. V priebehu roka vzniknú tri študentské filmy, ktoré si budú diváci môcť pozrieť v programe Jedného sveta 2021. Workshop sa začína online počas Jedného sveta 2020. V priebehu dvoch úvodných dní dostanú študenti pohľad na tému migrácie od odborníkov z UNHCR, absolvujú ideový workshop s Človekom v ohrození a úvodné lekcie od svojich hlavných lektorov, režisérov Petra Kerekesa a Borisa Mitića. Zámerom projektu je podporiť mladú autorskú dokumentárnu tvorbu, ako aj pomôcť filmárom nájsť cestu k menej stereotypným rozmerom fenoménu migrácie.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene