A4 - Priestor súčasnej kultúry   |   6. nov — 21:00

DJ Reverend

Príďte sa s nami vlniť v rytmoch DJ Reverenda.

Vstup len pre plne očkovaných.

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri