Nikoho som tým neponížil. Akurát nejaké frustrované ženy. Feminizmus, antifeminizmus a ženská sexualita

Otázky môžete klásť priamo cez sli.do #feminizmus alebo v sli.do okne nižšie.

Diskusia prebehne online na Facebooku aj priamo na webe.

Má dve časti. V úvode predstavíme tvorbu islandskej umelkyne Kristin Gunnlaugsdottir. Budeme s ňou hovoriť o jej práci a zobrazovaní vagín v jej umeleckej tvorbe – aký to má pre ňu politický význam, prečo je pre jej tvorbu kľúčová téma sexuality a s akými
reakciami sa stretla.

Nasledovať bude debata o náraste neokonzervativizmu na Slovensku i v strednej Európe. Debata sa zameria na obmedzovanie reprodukčných práv a na súčasnú anti-sex a konzervatívnu politickú agendu, ktorej vplyv sa môže prejavovať ešte dekády na našich životoch v oblasti reprodukčných i sexuálnych práv.

HOSŤKY:

  • Kristin Gunnlaugsdottir (umelkyňa)
  • Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby)
  • Lucie Jarkovská (Masarykova Univerzita v Brne)
    MODERUJE: Veronika Valkovičová
    JAZYK: angličtina a slovenčina

Vizuál: Šimon Chovan
Podujatia Kapitalks z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene