Zmysluplné partnerstvá pre film  

Bez partnerov sa zmena nepodarí! Kto sú vhodní partneri na presadenie zmeny? Ako ich nájsť? Aké druhy spolupráce s partnermi z verejného a tretieho sektora sú pre tvorcov filmu zmysluplné? Ako s partnermi pracovať spoločne? Témou zmysluplného partnerstva s cieľom dosiahnuť zmenu vás budú prostredníctvom teoreticko-praktickej prednášky sprevádzať lektorky z oblasti filmu a verejnej politiky Eva Pavlovičová a Alexandra Poláková Suchalová. 

Prednáška v rámci industry programu sa uskutoční 7. 11., 9.00 – 10.30 na FTF VŠMU auditóriu Barco.

jazyk: slovenčina 

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene