Zuzana Slobodová

Jeden svet na školách otvára témy kvír ľudí a spoločenskej zodpovednosti

Zostaňte čítať, máme novinky!

Organizácia Človek v ohrození, ktorej je Jeden svet hrdou súčasťou, dlhodobo pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, no taktiež vzdeláva širokú verejnosť a otvára ľudsko-právne témy. Kontinuálne sa pomoci venujeme aj prostredníctvom Jedného sveta na školách a tvorby vzdelávacích príručiek pre pedagogický personál. Začleniť globálne vzdelávanie do výučby je vďaka nim jednoduché.

O čom je Jeden svet na školách?

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet každoročne organizuje oddelenie globálneho vzdelávania a ľudských práv organizácie Človek v ohrození. Dokumentárny film je výborným nástrojom na otváranie dôležitých tém. Poskytuje nielen nové vedomosti, ale prináša so sebou aj zážitok a emócie. Nie je preto prekvapením, že našou súčasťou aj vzdelávací program Jeden svet na školách vhodný pre mládež.

Projekcia filmu Po nás potopa pre školy na Jednom svete 2022

Filmy vyberáme s dôrazom na aktuálnosť tém a tak, že reagujú na dianie v spoločnosti a reflektujú naň. Dbáme nato, aby boli vhodne spracované pre mladé publikum. Filmy neslúžia len na jednorazové projekcie počas novembrového festivalu, no ostávajú súčasťou bezplatnej online databázy, ktorá je dostupná učiteľkám a učiteľom na celom Slovensku počas nasledujúcich školských rokov. Filmy sú v pôvodnom znení so slovenskými titulkami s úpravou pre ľudí so sluchovým hendikepom. Aby sme učiteľstvu prácu s filmami vo vyučovaní čo najviac uľahčili, tvoríme k nim informačno – metodické príručky. Príručky obsahujú doplňujúce informácie k témam filmov a pomáhajú pripraviť do tried jednoduché aktivity pred a po premietaní. 

Dve nové informačno – metodické príručky pre odborný pedagogický personál

Skvelou správou je, že za necelé dva mesiace, odkedy sú tieto nové filmy spolu s vzdelávacími príručkami v ponuke pre školy, videlo ich už takmer 8 000 žiakov a žiačok z 86 škôl v 55 mestách Slovenska. 

Teší sa z úspechu noviniek Michaela Kolláriková, koordinátorka Jedného sveta na školách.

Film Tobi vo farbách dúhy zachytáva spoločnú cestu mladého transrodového človeka a rodiny k oslobodeniu, prijatiu a nachádzaniu seba samých. 

Tobi színei / Alexa Bakony / Maďarsko / 2021 / 82 min. / maďarsky / slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým hendikepom / 14+ 

Témy filmu: rodová identita, LGBTI+ 

O téme LGBTI+ identity sa v triedach živo diskutuje, vzdelávacích materiálov je stále málo

Človek v ohrození pravidelne vydáva metodické príručky o ľudských právach a postavení menšín v spoločnosti. Na základe spätnej väzby od škôl sme dlhodobo vnímali, že o téme LGBTI+ identity sa v triedach živo diskutuje. Učiteľstvu však chýbajú vzdelávacie materiály, pomocou ktorých by ju otvorili na hodinách. Aj keď sme sa v predošlých publikáciách venovali ľuďom s migračnou skúsenosťou, z rôznych kultúrnych prostredí, marginalizovaným sociálnym skupinám alebo rodovej nerovnosti, LGBTI+ témy sme nechávali na organizácie usilujúce sa zlepšiť postavenie kvír ľudí v spoločnosti.  

Po niekoľkoročnom pátraní po vhodnom dokumentárnom filme, na ktorý by sme nadviazali vzdelávacími aktivitami, sa nám napokon podarilo získať licenciu k snímke Tobi vo farbách dúhy maďarskej režisérky Alexy Bakony. Sledujeme príbeh transrodového Tobiasa a jeho mamy Évy, ktorí si prechádzajú náročným obdobím plným zmien. Aj keď Éva často nerozumie synovmu vzťahu k vlastnej rodovej identite, chce mu porozumieť a byť oporou. Spoločná cesta celej rodiny k prijatiu nových životných okolností nám v mnohom pripomína situácie v našich rodinách, domovoch, vzťahoch. Veríme, že s filmovým príbehom zo susedného Maďarska sa dokáže stotožniť aj publikum na slovenských školách.  

Tobi s mamou Évou

Obrovský záujem hovoriť o kvír identite sme vnímali aj u stredoškolského študentstva na Letnej škole Človeka v ohrození (LEČO), keďže im chýbali informácie aj priestor o téme diskutovať. Dnešní mladí ľudia sa s kvír osobami buď stretávajú vo svojom okolí, alebo sa za ne sami považujú. Častokrát sa však obávajú vyjadriť svoju identitu verejne (tzv. coming-out). Majú strach z posmechu, odmietnutia, fyzických útokov.  

Uvedomujeme si, že ide o tému, ktorá v spoločnosti vyvoláva celú škálu emócií a preto sme počas tvorby metodík požiadali o odborné konzultácie študentský kvír spolok LIGHT*. Ten pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa usiluje o vytvorenie rešpektujúceho, inkluzívneho a rovnoprávneho prostredia pre kvír študentstvo aj pracovný kolektív. 

Súčasťou príručky sú aj plagáty, ktoré učitelia a učiteľky môžu vyvesiť vo svojich triedach a sprostredkovať tak svojmu žiactvu kontakt na relevantné LGBTI+ organizácie, iniciatívy či spolky, v ktorých môžu (nie len) kvír osoby vyhľadať radu, podporu či komunitu.  

Druhou novinkou pre školy je film Drahé deti budúcnosti o sociálnej spravodlivosti

Dear Future Children / Franz Böhm / Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko / 2021 / 52 min. / anglicky / slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým hendikepom / 14+ 

Témy filmu: klimatická zmena, sociálna spravodlivosť, občiansky aktivizmus 

Po zhliadnutí filmu sa žiaci a žiačky môžu vyjadriť k témam chudoby, nedostupnosti bývania a sociálneho vylúčenia na Slovensku

Dokumentárny film Drahé deti budúcnosti sleduje silné príbehy mladých ľudí z Čile, Ugandy a Hongkongu, ktorí sa prostredníctvom občianskych protestov či zhromaždení rozhodli bojovať za pozitívne zmeny vo svojich krajinách. Celým filmom sa nesú témy spoločenskej spravodlivosti a nespravodlivosti, ktorá zasahuje najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.  

Drahé deti budúcnosti

Každý človek začína na inej štartovacej čiare. Náš život ovplyvňuje miesto, kde sa narodíme, v akej kultúre vyrastáme, akej farby máme pleť, k akému rodu či menšine nás spoločnosť zaradí. Rovnako dôležitú rolu hrá socioekonomický status našej rodiny či vzťahy v nej. Všetky uvedené faktory majú dosah na to, akí sme v dospelosti a aké možnosti sa nám v budúcnosti otvoria. Či sa nám potvrdí, že ak po niečom túžime a tvrdo pracujeme, dosiahneme, čo chceme. Mnohí ľudia sa však o príležitostiach na kvalitnejší život ani nedozvedia pre svoje spoločenské postavenie. Alebo sa ich nechopia, pretože sú vopred vyčlenení privilegovanejšími vrstvami – tak, ako to opisuje filmový príbeh Rayen z Chile.  

Film Drahé deti budúcnosti otvára viaceré globálne témy, ako sú klimatická zmena, sociálna spravodlivosť, chudoba a občiansky aktivizmus. Aby sme poukázali na to, ako celosvetové výzvy súvisia s tými miestnymi, prepojili sme obsah filmu so slovenským kontextom.

V príručke sa nachádzajú tri vzdelávacie aktivity zamerané na tému spravodlivosti, sociálneho vylúčenia či bezdomovectva na Slovensku. Po zhliadnutí filmu sa žiaci a žiačky vyjadrujú k celospoločenským výzvam na Slovensku, analyzujú situácie, v ktorých sa ocitli hlavné postavy. Uvažujú nad morálnym odkazom filmového diela. Dozvedajú sa viac o sociálnej nespravodlivosti a nerovnosti, ktorým čelia niektoré skupiny obyvateľstva na Slovensku. Témy chudoby, nedostupnosti bývania a sociálneho vylúčenia sú aktuálne nielen v globálnom, ale aj lokálnom kontexte.  

Ako vnímajú bezplatnú ponuku filmov a príručiek samotné učiteľky a učitelia?

„Je to výborná pomoc pre učiteľa, skvelé spracovanie, výborné témy, pre žiakov absolútne zaujímavé, trefné, aktuálne veľmi dobre žiaci reagujú a diskutujú na témy. Vďaka ľuďom, ktorí vytvárajú tieto filmy.” 

Gymnázium Adreja Vrábla, Levice 

„Veľká vďaka za takúto možnosť. V minulosti filmy ako Follow me zaujali žiakov a mne umožnili zmysluplne využiť čas pred Vianocami, Veľkou nocou alebo na konci školského roka.” 

Gymnázium Školská 8, Považská Bystrica 

„V minulosti som už deťom premietala aspoň časť filmu Sleduj ma, je na Youtube v angličtine. Mal úspech, na konci vznikla v triede búrlivá debata. Tento nápad sprístupniť niektoré filmy deťom hodnotím ako geniálny.” 

ZŠ Sibírska 39, Bratislava 

„Som veľmi vďačná za každú takúto možnosť priniesť našim žiakom pomoc pri globálnom vzdelávaní. Keďže máme na škole aj študentov anglického bilingválneho štúdia budú môcť si filmy pozrieť aj v originálnom znení.” 

Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice 

Ak vo svojom okolí máte ľudí s poslaním vzdelávať naše budúce generácie budeme veľmi radi, ak im ukážete Jeden svet na školách. Všetky podrobnosti nájdete na našom webe alebo priamo tu:

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene