Anna Jackova

Kto je za titulkami na Jednom svete?

Strávia desiatky hodín sústredenej a dôkladnej práce, aby si publikum mohlo vychutnať dokumentárne filmy a rozumelo všetkému, čo sa na obraze deje. Študenstvo prekladateľstva z Katedry translatológie v Nitre spolu s ďalším dobrovoľníctvom sa aj v minulom roku fantasticky zhostili úlohy prekladania filmov a tvorby slovenských titulkov. Vďaka nim bol Jeden svet prístupný bez ohľadu na jazykovú výbavu diváctva. Popri klasických slovenských titulkoch sa podieľali aj na tvorbe špeciálnych titulkov pre sluchovo znevýhodnené publikum.

„Jeden svet 2023 považujem za výnimočný v mnohých smeroch. Téma Láska priniesla do programu festivalu mnoho silných a inšpiratívnych príbehov, pre mňa osobne šlo o výberovo najsilnejší ročník za štyri roky našej spolupráce s festivalom,“ skonštatovala koordinátorka prekladov, tlmočenia a prístupnosti Emília Perez z Katedry translatológie FF UKF v Nitre. Na predstrené témy podľa nej intenzívne reagovali aj študenti a študentky, čo participovali na prekladoch a tituloch k jednotlivým filmom, ako i ďalší dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí sa do spolupráce na prekladoch a tlmočení s nadšením zapájajú opakovane už niekoľko rokov.

Som veľmi rada, že vďaka Jednému svetu mám možnosť získavať nové skúsenosti, vidieť množstvo filmov a byť súčasťou skvelého filmového festivalu, akým Jeden svet rozhodne je. ♥

Klaudia Matiková, preklad titulkov k filmom We will not fade away, Love is not an Orange, Between Revolutions a preklad a tvorba titulkov pre divákov s poruchou sluchu k filmom 20 dní v Mariupole a Eternal Memory 

„Ohromilo ma, s akou dôslednosťou, citlivosťou a zodpovednosťou pristupovali k prezentovaným témam. Pracovala som teda naozaj s výnimočným a nesmierne nadaným tímom a každému, kto bol jeho súčasťou, patrí moje uznanie a veľké ďakujem,“ uviedla Perez.

Pri pozeraní filmov som si uvedomila, aké náročné je žiť v menšine, ktorá nemá rovnaké práva ako zvyšok obyvateľstva a aké veľké šťastie vlastne máme. Ďakujem za príležitosť.

Romana Jurigová, preklad titulkov k filmu Twice Colonised a tvorba titulkov k fimu O Baripen 

Festival ma obohatil okrem nových skúseností a vedomostí aj novonadobudnutým rešpektom voči dokumentárnym filmom.

Krisztina Kálnay, preklad titulkov k filmu I am trying to remember

Jeden svet pre všetkých

Jeden svet sa snaží každoročne sprístupňovať filmy aj publiku, ktoré má špecifické potreby, napriklad diváctvu s poruchou sluchu. Odráža sa to aj v práci prekladateliek a prekladateľov. „Festival každým rokom napreduje a robí maximum pre to, aby bol otvoreným a inkluzívnym pre divákov a diváčky s rôznymi potrebami. K tvorbe inkluzívnych stratégií totiž pristupuje Jeden svet tiež inkluzívne – v úzkej spolupráci s komunitami a predstaviteľmi rôznych skupín publika. To napomáha nielen úspešnému zabezpečeniu prístupnosti festivalu, ale aj zbližovaniu našich svetov, ich poznaniu, ako aj k skutočnému inkluzívnemu zážitku z podujatia – a to pre všetkých,“ zhodnotila Perez.

Už tretí rok za sebou som sa mohla zapojiť do festivalu Jeden svet ako titulkárka, vďaka čomu som mohla pracovať na zaujímavých filmoch, riešiť výzvy spojené s titulkami a vytvárať špeciálne titulky a audio komentár tým, ktorí to potrebujú, čo ma vždy veľmi zahreje pri srdci.

Bibi Lieskovanová, prekladové titulky k filmu Deep Rising, preklad a tvorba titulkov pre divákov s poruchou sluchu k filmom Is there anybody out there,  We don’t dance for nothing a preklad a tvorba titulkov pre divákov s poruchou sluchu spolu s prekladom scenára k audiokomnetáru pre divákov s poruchou zraku k filmu The Tuba Thieve

Príležitosť prekladať titulky pre Jeden svet jednoznačne odporúčam každému, kto sa chce vydať na profesionálnu dráhu titulkára!

Jana Ukušová, preklad titulkov k filmom Armat a Eternal Memory

Za desiatky hodín dôkladnej práce vďačíme študenstvu Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ďalšiemu dobrovoľníctvu.

Menovite ďakujeme:

Mária Machová: preklad titulkov k filmu Between the Rains, preklad a tvorba titulkov pre divákov s poruchou sluchu k Aurorin úsvit a Loving Marta a tlmočenie na festivale 
Klaudia Matiková: preklad titulkov k filmom We will not fade away, Love is not an Orange, Between Revolutions a preklad a tvorba titulkov pre divákov s poruchou sluchu k filmom 20 dní v Mariupole a Eternal Memory 
Bibi Lieskovanová: prekladové titulky k filmu Deep Rising, preklad a tvorba titulkov pre divákov s poruchou sluchu k filmom Is there anybody out there,  We don’t dance for nothing a preklad a tvorba titulkov pre divákov s poruchou sluchu spolu s prekladom scenára k audiokomnetáru pre divákov s poruchou zraku k filmu The Tuba Thieves 
Lenka Žitňanská: preklad titulkov k filmom A Life like any other,  Hamlet Syndrome a Seven Winters in Teheran
Petra Černayová: preklad titulkov k filmom Loving Martha a Apolonia, Apolonia
Martin Tadian: preklad titulkov k filmom Pure unknown a Kokomo City
Lívia Kodajová: preklad titulkov k filmom  How do you measure a year,  Mediha a Inside Kabul  
Martina Psotová: preklad titulkov k filmom  A Story of Bones a Will you look at me
Natália Chudá: preklad titulkov k filmu Theatre of Violence
Kristína Vindišová: preklad titulkov k filmu How Titanic became my lifeboat
Zuzana Badová: preklad titulkov k filmu How Titanic became my lifeboat 
Nela Mészárosová: preklad titulkov k filmom A Still Small Voice, Girl Gang a Little Richard
Alex Obšajtová: preklad titulkov k filmo A Still Small Voice, Iron Butterflies a Little Richard
Romana Jurigová: preklad titulkov k filmu Twice Colonised a tvorba titulkov k fimu O Baripen 
Paula Rýchla: preklad titulkov k filmu Mother of All Lies
Jana Ukušová: preklad titulkov k filmom Armat a Eternal Memory
Zuzana Marušková: preklad titulkov k filmu To Kill a Tiger
Martina Gyuriová: preklad titulkov k filmu Away
Zuzana Szmolková: preklad titulkov k filmu Madeleine
Eva Verebová: preklad titulkov k filmu Matter out of place a titulkovanie v priamom prenose na festivale
Krisztina Kálnay: preklad titulkov k filmu I am trying to remember
Erik Szijárto: preklad titulkov k filmom All you see a Total Trust 
Tereza Lintnerová: preklad filmových synops a propagačných materiálov
Veronika Ščepánová: preklad filmových synops a propagačných materiálov
Romana Chantal Čuláková: tlmočenie na festivale

Odborné vedenie a koordinácia: Doc. Mgr. Emília Perez, PhD., Katedra translatológie FF UKF v Nitre
Koordinácia prekladu promo textov: Mgr. Matej Martinkovič, PhD., Katedra translatológie FF UKF v Nitre

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene