Anna Jackova

Kultúra, žurnalistika, environmentálne a neziskové organizácie spoločne protestujú proti arogancii moci

Otvorená Kultúra!Platforma pre demokraciu Koalícia environmentálnych organizácií a platforiem, ako i ďalšie spriatelené občianske organizácie a iniciatívy pozývajú na protest proti mocenským zásahom do kultúry, médií, životného prostredia a mimovládneho sektora. 

Protest s názvom Vy rozdeľujete, my sa spájame. Za kultúru, žurnalistiku, životné prostredie a občiansku spoločnosť sa uskutoční v utorok, 16. apríla 2024 o 18.00 v Bratislave pred budovou NR SR

Protest sa koná v prvý deň aprílovej schôdze parlamentu, v rámci ktorej majú byť prerokované  viaceré návrhy zákonov s deštruktívnym dopadom na kultúru, médiá, životné prostredie a občiansku spoločnosť. Tieto návrhy sú zámerne predkladané mimo štandardného legislatívneho procesu s cieľom vylúčiť participáciu odborníkov*čok a verejnosti. Organizátori a organizátorky protestu spoločne demonštrujú jednotu, vzájomnú podporu a solidaritu. Spája ich rezistencia voči aktuálnym politikám SNS, pod ktorú spadajú rezorty kultúry a životného prostredia, a ktorá systémovo vylučuje z diskusie o správe vecí verejných odbornú aj občiansku verejnosť. Okrem spoločnej rezistencie ich však spájajú predovšetkým kľúčové ideové a hodnotové nastavenia. Boj za otvorenú, inkluzívnu kultúru úzko súvisí s bojom za ľudské a občianske práva, dostupný verejný priestor a udržateľné životné prostredie. Oddeľovať ich by bolo kontraproduktívne. 

Organizátori a organizátorky zároveň zdôrazňujú, že medzisektorové prepájanie environmentálnych, občianskych a kultúrnych tém má u nás svoje historické opodstatnenie a legitimitu už od 80. rokov dvadsiateho storočia, kedy spoločne bojovali za demokraciu. Teraz sa spájajú znovu kvôli akútnemu ohrozeniu demokracie a právneho štátu.

Na proteste osobne vystúpi Maja Sever, prezidentka Európskej federácie novinárov, najväčšej organizácie združujúcej novinárov a novinárky v Európe. V príhovore zdôrazní nezastupiteľnú úlohu slobodných médií pre fungovanie demokracie.

Nemenej dôležité budú vystúpenia zástupcov a zástupkýň oblastí, ktorých sa bezprostredne dotýkajú navrhované zmeny zákonov prejednávané na aprílovej schôdzi NR SR.

Bude medzi nimi aj Ilona Németh, spoluiniciátorka otvorenej výzvy na odstúpenie ministerky Šimkovičovej a členka platformy Otvorená Kultúra! Vystúpi tiež Anton Šulík, bývalý programový riaditeľ RTVS a zástupca iniciatívy Za slobodné médiá, ktorý sa vyjadrí k snahe o politické ovládnutie verejnoprávnych médií. Michaela Pobudová, zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Mareena a Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska prednesú stanovisko občianskej spoločnosti k návrhu zákona, ktorý hanlivo označuje neziskové organizácie prijímajúce financie zo zahraničia a obmedzuje slobodu združovania sa pre všetkých. Jozef Kovalčík, bývalý riaditeľ Fondu na podporu umenia a súčasný prorektor Vysokej školy múzických umení uvedie nebezpečenstvá pozmeňujúceho návrhu zákona o Fonde na podporu umenia a predstaví víziu kultúrnej samosprávy. Lucia Szabová, klimatická aktivistka, spoluzakladateľka organizácie Znepokojené matky a koordinátorka Klimatickej koalície a Marek Kuchta, člen občianskej iniciatívy My sme les sa budú venovať balíku zákonov, ktoré oslabia ochranu životného prostredia a zapojenie verejnosti do rozhodovania. Upozornia tiež na dopady devastačnej personálnej politiky SNS v rezorte životného prostredia.  Adam Galko, kurátor Turčianskej galérie v Martine a člen Rady galérií Slovenska sa vyjadrí k návrhu zákona o múzeách a galériách, ktorý umožňuje štatutárov a štatutárky inštitúcií vymenovať bez verejného vypočutia. Robert Furiel, riaditeľ organizácie Saplinq, bude v príhovore reagovať na verbálne a iné útoky na občiansku spoločnosť, na šírenie nenávisti voči menšinám a na dotačnú cenzúru MK SR.

Kultúra, životné prostredie a verejný priestor patria všetkým! Vláda má vynakladať maximum úsilia na to, aby sa tieto kľúčové piliere demokracie mohli rozvíjať slobodne, participatívne a udržateľne a aby boli dostupné celej spoločnosti, nielen vybraným subjektom, ktoré z nich ťažia súkromné zisky alebo politické body. Organizačný tím vyzýva všetkých poslancov a poslankyne, aby hlasovali proti nedemokratickým návrhom zákonov.

Protest pred NR SR podporia paralelné protestné akcie, ktoré sa budú v rovnakom čase konať  v Poprade pred OC Forum a v Brne na Námestí Svobody pri Morovom stĺpe.

  • BRATISLAVA: utorok 16. 4. o 18:00 pred NR SR
  • POPRAD: utorok 16.4. od 18:00 pred OC Forum
  • BRNO: utorok 16.4. od 18:00 na Námestí Svobody pri Morovom stĺpe

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene